Kwijtschelding gemeentelijke belasting Lingewaard

Inwoners van de gemeente Lingewaard kunnen de  gemeente vragen om gemeentelijke belastingen niet te hoeven betalen. Denk bijvoorbeeld aan rioolheffing, hondenbelasting of vastrecht afvalstoffenheffing. Kunt u de belasting niet betalen omdat u een laag inkomen of laag vermogen heeft? Dan kunt u de gemeente om kwijtschelding vragen. Meer informatie is te lezen op de website van de gemeente Lingewaard.