Jaarverslag 2021: lees hier de hoogtepunten!

Nieuws

Ons jaarverslag 2021 is vastgesteld. Een moment waarop we trots terugkijken op wat we allemaal gerealiseerd hebben in een jaar. Helaas brak tijdens het schrijven van het verslag de oorlog uit in Oekraïne. Dat heeft ons allemaal enorm geraakt, en nog steeds. Hoe het gaat aflopen, weet niemand. Maar duidelijk is dat de gevolgen enorm (gaan) zijn. Ons hart gaat uit naar al die mensen die huis en haard zijn ontvlucht, we staan klaar met onze partners om (creatieve) oplossingen te bedenken om ook deze mensen een fijne en veilige woonplek te bieden.

Tegelijkertijd zijn het ook voor ons en onze huurders spannende en onzekere tijden. Want wat gebeurt er met onze eigen veiligheid en economie? En wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren met de prijzen van ons eten en energie? Ondertussen hebben we nog steeds te maken met de gevolgen van corona en andere uitdagingen zoals de woningnood en klimaatverandering. Het zegt maar weer eens dat de wereld constant verandert en hoe belangrijk het is dat we als organisatie wendbaar en flexibel zijn, zodat we ons aan die veranderingen kunnen aanpassen en er kunnen zijn voor onze huurders. We willen er alles aan doen om wonen voor hen betaalbaar te houden en te zorgen voor een fijn thuis.

Ik denk dat dat we – samen met onze huurders, medewerkers en samenwerkingspartners – afgelopen jaar geslaagd zijn om ons aan te passen aan de omstandigheden, ondanks alle uitdagingen.  Daar leest u in het jaarverslag de voorbeelden van. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor en trots op.

Hier vast enkele hoogtepunten uit 2021

  • Begin 2021 leverden we onze eerste 12 gasloze nieuwbouwwoningen op in de Plakse Wei in Bemmel.
  • In de zomer leverden we vervolgens 19 gasloze woningen op in de Doelenstraat in Huissen.
  • Daarnaast zijn we blij met de facelift die de portiekwoningen aan de Laurentiusstraat in Huissen hebben gehad. De gevels zijn vernieuwd en zien er een stuk frisser uit. Tegelijkertijd hebben we hier flink geïnvesteerd in de energiezuinigheid.
  • Een andere mooie mijlpaal is de introductie van de wooncoach (samen met de gemeente en Stichting Welzijn Lingewaard). Zij helpt 65-plussers bij vragen over fijn wonen als je ouder wordt.
  • Ook de Ledlampenactie was een groot succes. Al onze huurders in Lingewaard en Berg en Dal hebben eind 2021/begin 2022 een pakket met 10 ledlampen gekregen. Zo kunnen ze op een makkelijke manier minder energie gebruiken. Goed voor het klimaat en de betaalbaarheid van de woonlasten. Deze actie werd erg gewaardeerd door onze huurders.

Nieuw ondernemingsplan

2021 was tevens het laatste uitvoeringsjaar van ons ondernemingsplan 2018-2021 Samen werken aan een thuis. Terugblikkend op de hele periode ben ik trots dat we kunnen zeggen dat we nagenoeg alle doelstellingen uit dat plan gehaald hebben. Tegelijkertijd hebben we in 2021 gewerkt aan een nieuw ondernemingsplan (2022-2025) waarin we onze koers hebben vastgelegd: Een toekomstbestendig thuis. Dat hebben we natuurlijk niet alleen gedaan, maar samen met onze huurders en huurdersorganisaties, medewerkers, gemeenten, zorg- en welzijnspartners, RvC en vastgoedorganisaties. We hebben veel waardevolle gesprekken gevoerd en belangrijke input gekregen. Deze input heeft enorm geholpen bij het maken van onze plannen, waarbij we focussen op voldoende passende woningen, leefbare buurten, duurzaam wonen en betaalbare woonlasten. Ik kijk uit naar onze samenwerking de komende tijd!

Voor nu wens ik u veel plezier bij het lezen van ons volledige jaarverslag 2021.

Erik Cuppen
directeur-bestuurder
Waardwonen