Jaarverslag 2020: lees hier de hoogtepunten!

Nieuws

‘Het is een bijzonder jaar.’ Hoe vaak we dat niet tegen elkaar gezegd hebben over 2020, in deze rare tijd waar corona als een rode draad doorheen loopt. De coronacrisis heeft een grote impact op ons allemaal. Ook op onze huurders, op onze medewerkers, onze dienstverlening, onze collega’s en op onze dierbaren. 

Wat uiteindelijk de langetermijneffecten van deze crisis gaan worden, dat is op dit moment nog steeds niet helder. Wat we wel weten is dat onze dienstverlening gewoon doorgaat en is doorgegaan, ook in 2020. Door corona wellicht iets anders dan mensen van ons gewend zijn. Maar we blijven ons volop inzetten voor onze huurders! We hebben ons jaarverslag 2020 daarom Thuis (geven) in een andere wereld genoemd. In het verslag leest u de voorbeelden van hoe we dat gedaan hebben. Op deze plek noemen we ook graag vast wat hoogtepunten.

Hoogtepunten uit 2020 

  • In maart 2020 kwam ons land in de greep van het coronavirus. Om onze huurders een hart onder de riem te steken besloten we – in overleg met onze huurdersorganisaties – geen huuraanpassing door te voeren voor onze sociale woningen in 2020. Op dit besluit kregen we veel hartverwarmende berichten van onze huurders.
  • We konden eindelijk starten met de sloop en nieuwbouw aan de Doelenstraat in Huissen. Dit project lag door stikstofproblematiek helaas een tijd stil. Nog deze zomer worden de woningen opgeleverd. 
  • In 2020 wilden we huurders graag nog meer laten meedenken over plannen en betrekken bij onze besluiten. Ondanks dat we elkaar dit jaar (bijna) niet fysiek konden ontmoeten, waren onze huurdersvertegenwoordigers flexibel, en vonden we elkaar toch, bijvoorbeeld telefonisch of online. Zo hebben we elkaar onder andere gesproken over het doorstroombeleid. 
  • Ook hadden we veel aandacht voor het vergroten van de kansen van starters en jonge 
  • gezinnen op de (krappe) woningmarkt; de eerste jongeren kregen een tijdelijk jongerencontract en met ons – in 2020 opgestelde – doorstroombeleid verleiden we ouderen om door te stromen naar kleinere (levensloopbestendige) woningen zodat er eengezinswoningen vrijkomen.
  • In 2020 hebben we onze portefeuillestrategie en de bijbehorende transitieopgave vastgesteld; onze gewenste woningvoorraad (wensportefeuille) en hoe we daar komen. Dat gaat niet alleen over nieuwbouw, maar ook over onze bestaande voorraad. Welke woningen gaan we bouwen, verkopen, renoveren of slopen, zodat we onze wensportefeuille kunnen realiseren? De portefeuillestrategie en de transitieopgave vormen de komende jaren de basis voor de ontwikkeling van onze woningvoorraad. We staan voor een stevige nieuwbouwopgave. Tot 2030 voegen we 250 woningen toe aan onze portefeuille. 
  • In 2020 zijn onze eerste gasloze woningen gebouwd. Een hele mooie eerste stap waarvan er in de toekomst nog velen zullen volgen. In januari 2021 zijn de woningen opgeleverd. 
  • Vanzelfsprekend is duurzaamheid een belangrijk thema dat ook de aankomende jaren veel aandacht vraagt. Niet alleen van ons, maar ook van onze huurders en partners en de hele maatschappij. In ons duurzaamheidsbeleid – dat we in 2020 vaststelden – hebben we de contouren vastgelegd waarmee we toewerken naar een COgeminimaliseerde woningvoorraad in 2050. Daarbij gaan wij ons ook richten op circulair bouwen en onderhouden, klimaat adaptie en we brengen onze eigen CO2-footprint in kaart. 
  • We hebben wederom de huuraanpassing laag weten te houden en onze woningen hebben energielabelsprongen gemaakt zonder dat we hier extra huur voor vragen. 
  • Tot slot zijn we erg trots op de uitkomsten van onze visitatie die begin 2020 bekend werden. Huurders, gemeenten, collega-corporaties, zorg- en welzijnpartners en andere belanghouders oordeelden dat Waardwonen de juiste stappen aan het zetten is. We hebben ons ontwikkeld tot een netwerkorganisatie, met een sociaal gezicht die echt oog heeft voor de wensen en de positie van haar huurders. We zijn blij dat onze belanghouders dat ook zo zien. 

Dank aan alle collega’s, huurders(organisaties) en alle organisaties met wie we zijn verbonden en samenwerken. We wensen u veel leesplezier!