Jaarverslag 2017

2017 was voor ons een belangrijk jaar. Het jaar waarin we ons nieuwe ondernemingsplan maakten. Hierin hebben we bepaald waar we voor staan en wat onze doelen en ambities voor de komende jaren zijn. De basis voor ons ondernemingsplan is de door ons geformuleerde ‘bedoeling’; onze bestaansreden in één simpele zin samengevat. Deze luidt: ‘Samen werken aan een thuis’. Het ondernemingsplan is door ‘samen werken’ tot stand gekomen. Samen met medewerkers, huurders en belanghouders. Elk jaar ontvangen onze belanghouders een verslag van onze prestaties in het voorgaande jaar. Het jaarverslag bestaat uit twee delen: een maatschappelijk jaarverslag en de jaarrekening. Dit jaar hebben we deze gecombineerd in één document.

Jaarverslag 2017 Waardwonen 2018-04-23 DEF.docx