Wie krijgt in 2021 een eenmalige huurverlaging?

Huurders met een laag inkomen en een hoge huur krijgen in 2021 huurverlaging. De regering heeft daarover een wet aangenomen. Komt u voor deze eenmalige huurverlaging in aanmerking dan informeren wij u uiterlijk 31 maart 2021 per brief. Hieronder leest u hoe het werkt.

Heb ik recht op de eenmalige huurverlaging?

Of uw huur wordt verlaagd hangt af van uw huurprijs, uw gezinssamenstelling en uw inkomen. Daarvoor gebruiken we uw inkomen uit 2019 zoals dat bij de Belastingdienst bekend is. De Belastingdienst laat ons weten of u boven of onder een bepaalde grens valt, niet wat u precies verdient. Als u behoort tot een van de groepen in het schema hieronder dan wordt uw huur verlaagd. Een uitgebreide toelichting vindt u bij de overheid.

De Belastingdienst kijkt naar het inkomen over 2019, omdat de gegevens over 2020 nog niet bekend zijn.  

Wat moet ik doen?

Wij vragen bij de Belastingdienst op welke huurders op basis van hun inkomen in 2019 in aanmerking komen voor huurverlaging. Die mensen krijgen van ons een brief met de nieuwe huur daarin. U hoeft daarvoor niets te doen.

Wanneer gaat mijn huur omlaag?

De huurverlaging gaat uiterlijk op 1 mei 2021 in. U krijgt voor 1 april 2021 van ons een brief daarover. Daarin staat ook wat uw nieuwe huur wordt.

Gevolgen voor de huurtoeslag

Met een lagere huur krijgt u misschien minder huurtoeslag. Met een lager inkomen misschien juist meer. U kunt een proefberekening maken via toeslagen.nl. Geef uw nieuwe huur en uw eventueel gewijzigde inkomen door aan Belastingdienst/Toeslagen via toeslagen.nl. Waardwonen geeft uw huurverlaging ook door aan de Belastingdienst.

Mijn inkomen is in 2020 gedaald

Heeft u al minstens zes maanden een lager inkomen dan de inkomensgrens en ligt de kale huur hoger dan de hierboven genoemde grens? Dan heeft u ook recht op huurverlaging. U moet het dan wel zelf aanvragen. Dit geldt ook voor een wijziging in het huishouden.  

Hoe vraag ik huurverlaging aan?

U kunt het verzoek tot huurverlaging vanaf 1 januari 2021 zelf schriftelijk bij ons aanvragen. Stuur hiervoor de volgende stukken per brief of mail naar ons: 

  • Schriftelijk verzoek tot huurverlaging. Hiervoor kunt u op de website van de Woonbond een voorbeeldbriefvinden. 
  • Salarisstroken of uitkeringsspecificaties van de laatste 6 maanden, jaaropgave 2020 óf een bewijs van de boekhouder als u ondernemer bentvan alle leden van het huishouden van 27 jaar of ouder.  
  • Verklaring van de huidige samenstelling van uw huishouden. U kunt dit zelf opstellen en ondertekenen. 

 Wilt u een aanvraag indienen?  

Dan kan dit via info@waardwonen.nl of per post naar WaardwonenNijverheidsstraat 35, 6851EJ Huissen 

 Heeft u nog vragen?   

Dan kunt u contact opnemen via 026- 326 30 50 of info@waardwonen.nl.