Huurdersorganisaties en Waardwonen stellen samen participatiebeleid op

Samen werken aan een thuis. Deze visie krijgt verder vorm in het participatiebeleid dat Waardwonen, huurdersvereniging Millingen aan de Rijn en Bewonersraad Lingewaard onlangs samen hebben opgesteld.

Hanneke Muller van Waardwonen legt uit: “We willen huurders nog meer betrekken bij ons werk. Daarom hebben we de huurdersorganisaties gevraagd om ons participatiebeleid mede vorm te geven. Gelijk een goed voorbeeld van hoe participatie werkt in de praktijk.” In het beleid wordt formeel beschreven waar bewoners en Waardwonen meer kunnen samenwerken. Hanneke: “Hoe kunnen we huurders meer betrekken en laten meedenken, meepraten en meedoen. Daar gaat het om.”

Kennis en kunde

“Het was een prettig, nuttig en ook leuk traject”, vertelt Elena Turbanova van de huurdersvereniging Millingen aan de Rijn. “We hebben echt op een andere – meer vertrouwelijke – manier samengewerkt, het beleid samen geschreven in plaats van alleen advies gegeven op een concept beleid. Ik hoop dan ook dat wij meer beleidsstukken samen gaan schrijven in de toekomst. Want als huurders weten we natuurlijk zelf heel goed wat we belangrijk vinden in onze woning en wat er speelt in de wijk. Daar voelen ook wij ons verantwoordelijk voor. Door samen op te trekken benutten we elkaars kennis en kunde. En dat komt weer ten goede aan onze leefomgeving.”

Vanzelfsprekend werkt Waardwonen al langer samen met huurders. Via reguliere overleggen met de huurdersorganisaties en contactpersonen van complexen en bewonerscommissies. Of bij (herstructurerings)projecten, in persoonlijke gesprekken en via bijvoorbeeld wijk- en dorpsraden. Hanneke: “Maar niet elk onderwerp is geschikt voor participatie. Per onderwerp bekijken we in hoeverre het geschikt is voor samenwerking en in welke mate de huurder kan bijdragen. Het participatiebeleid geeft hiervoor nu heldere criteria.”