Huurders zijn tevredener over de dienstverlening van corporaties

Dat blijkt uit het jaarlijkse marktonderzoek onder ruim 300 woningcorporaties in Nederland. Daarin worden corporaties met elkaar vergeleken en wordt op verschillende prestatievelden een score toegekend. Een A staat voor een bovengemiddelde score, een B voor een gemiddelde en een C voor een score onder het gemiddelde. Waardwonen scoort een A op het onderdeel klanttevredenheid en een B voor bedrijfslasten. Het realiseren van een hoge huurderstevredenheid is een belangrijke drijfveer voor ons. We zijn dan ook trots op het oordeel van onze huurders. Natuurlijk blijven we continue werken aan het nog verder verbeteren van onze dienstverlening.

Huurdersoordeel

Het oordeel van onze huurders vinden we het belangrijkst. Dit jaar behoren we weer tot de A categorie. Nieuwe huurders beoordelen ons met een 8,2 en vertrokken huurders met een 8 (landelijk 7,5 en 7,4). Voor het uitvoeren van reparatieverzoeken kregen we een 7,9 (landelijk 7,5). We zijn trots op het resultaat maar blijven werken aan het steeds weer verbeteren van onze dienstverlening op alle onderdelen.

Bedrijfslasten

Voor onze bedrijfslasten scoren we opnieuw een B label. Daarmee behoren we tot de middengroep. Een prima score maar we willen de komende jaren, door nog effectiever en efficiënter te werken, uiteindelijk in de A categorie scoren.

De Aedes benchmark geeft woningcorporaties aanknopingspunten om hun prestaties te verbeteren en van elkaar te leren. Daarnaast is het een goede basis voor een gesprek met belanghouders als huurders, gemeenten en andere partners. De prestaties zijn onderverdeeld in vijf verschillende prestatievelden: huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud & verbetering en beschikbaarheid & betaalbaarheid.

Alle scores zijn samengevat in een factsheet, zie https://abc.databank.nl/ABmFactsheet/2017/corporatie_L0221.pdf