Gezellige bedankavond vrijwilligers Bewonersparticipatie

Waardwonen werkt op veel manieren met huurders samen. Bijvoorbeeld via overleggen met huurdersvereniging Millingen aan de Rijn en Bewonersraad Lingewaard, leden van bewonerscommissies en werkgroepen,  of via contactpersonen van een woongebouw. Dat noemen we bewonersparticipatie. Onze huurders zetten zich hier allemaal vrijwillig voor in.

Om hen te bedanken voor de samenwerking organiseerden we 10 december een ‘gezellige bedankavond’ in de Buitenpoort in Huissen. Ongeveer 50 vrijwilligers gaven aan deze uitnodiging gehoor. En het werd inderdaad gezellig. Joke Lamberts en José Straatman vertelden over hun ervaringen met bewonersparticipatie in het renovatieproject Laurentiusstraat. Vervolgens was het tijd voor de Quizzzz! Iedereen werd heel fanatiek. En hoewel de uitslag erg dicht bij elkaar lag, kon er helaas maar één team de winnaar zijn. Onder het genot van een hapje en een drankje werd er daarna nog fijn doorgepraat.

Al met al was de avond zeer geslaagd. We hebben elkaar beter leren en geproost op een goede samenwerking in het nieuwe jaar.