De gemeente, woningbouworganisaties en huurdersverenigingen leggen elk jaar hun afspraken voor het komende jaar vast in de zogenaamde prestatieafspraken. De aandachtspunten voor 2022 passen bij de ambities die staan in het beleid van de gemeente en woningcorporaties.

Focus op de projecten die snel nieuwe woningen opleveren

Het tekort aan (sociale) woningen in de regio Arnhem-Nijmegen is enorm. Dit geldt ook voor de gemeente Berg en Dal. De lijst met plannen is groot, maar veel plannen duren erg lang om uit te voeren. De partijen richten zich daarom eerst op projecten die snel veel betaalbare woningen toevoegen. De projecten waar ze het eerst (start bouw 2022) woningen verwachten zijn opgenomen in de prestatieafspraken. Om de procedures verder te versnellen neemt de gemeente meer mensen aan.

Bedienen van verschillende doelgroepen

De woningcorporaties hebben veel verschillende doelgroepen. Die verdienen allemaal voldoende aandacht. Ze zorgen ervoor dat dit op de juiste manier gebeurt. Dat doen ze onder andere door de nieuwbouwopgave en de manier van toewijzing. Bijvoorbeeld met het invoeren van jongerencontracten. Dat is een percentage woningen waar alleen jongeren op kunnen reageren. Of met doorstroombeleid. Daarbij wijzen ze nieuwbouw die passend is voor ouderen met voorrang toe aan ouderen. Zo komt een woning voor een andere doelgroep beschikbaar. En ze vergroten het woningaanbod voor het middensegment door nieuwbouw.

Verdere verduurzaming

In de prestatieafspraken staat welke stappen Oosterpoort en Waardwonen in 2022 zetten op het gebied van duurzaamheid. Het gaat dan bijvoorbeeld over het beter isoleren van woningen. En ze onderzoeken welke maatregelen ze kunnen nemen om de negatieve gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Bij dit laatste kan het gaan om acties om inwoners te helpen met het vergroenen van hun tuin. Groene tuinen belasten namelijk het riool minder, zijn goed tegen oververhitting bij een hittegolf en goed voor planten, dieren en de leefbaarheid. De partijen hebben daarbij speciale aandacht voor wijken waar wateroverlast een risico is zoals in Beek en Breedeweg.