Geen wietteelt in huurwoningen Waardwonen

De Tweede Kamer heeft deze week ingestemd met gedogen Wietteelt. De Eerste Kamer heeft nog niet ingestemd. Wat de uitkomst hiervan ook zal zijn, weetteelt is verboden in huurwoningen van Waardwonen. Dit staat ook beschreven in onze algemene huurvoorwaarden.

De huurvoorwaarden maken onderdeel uit van het huurcontract. In de huurvoorwaarden staat het volgende omschreven over wietteelt in de huurwoning:

“Het is huurder niet toegestaan in het gehuurde hennep te (doen) kweken, drogen of knippen, dan wel andere activiteiten te (doen) verrichten die op grond van de Opiumwet strafbaar zijn gesteld. Huurder is bij overtreding van dit verbod een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 5.000 te vermeerderen met € 50 (prijspeil november 2013 geïndexeerd volgens de CBS Consumentenprijsindex, Alle Huishoudens) per dag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 15.000.”

Bekijk voor meer informatie onze Algemene Huurvoorwaarden.