Focus op betaalbare woningen, vergroening, energiearmoede en jongeren in Berg en Dal

Nieuws

Prestatieafspraken voor 2023 getekend in Berg en Dal

Op 7 december zijn de prestatieafspraken 2023 ondertekend door de gemeente, woningcorporatie Waardwonen en de huurdersvereniging Millingen aan de Rijn. Ook hebben de gemeente, Oosterpoort en huurdersvereniging Woonbelang op 14 december een nieuwe meerjarenset (2023-2026) getekend.

De partijen richten zich in 2023 op beschikbaarheid, energiearmoede, vergroening en jongeren.

Snel meer betaalbare woningen

Er zijn op dit moment veel plannen voor sociale huurwoningen. Er komen ook nog steeds projecten bij. De gemeente, woningcorporaties en huurdersverenigingen willen zo snel mogelijk meer betaalbare woningen opleveren. Ze richten zich daarom op kleine, minder complexe plannen en grotere plannen die al verder zijn in het traject. Ruim 30% van de woningbouwplanning is sociale woningbouw.

Energiearmoede

Er zijn al grote stappen gezet voor het verduurzamen van sociale huurwoningen. Toch is extra inzet nodig. Hierbij gaat de meeste aandacht naar woningen met een slecht energielabel.

Vergroenen van tuinen

Straten met sociale huurwoningen zijn vaak meer dan gemiddeld versteend. In 2022 is een werkgroep gestart met Waardwonen, gemeente en de huurdersvereniging Millingen aan de Rijn. In 2023 maken zij concrete afspraken om te zorgen voor meer vergroening. Met Oosterpoort start de gemeente een proef om voortuinen te vergroenen.

Vergroten kansen jongeren op woningmarkt

De druk op de woningmarkt zorgt voor te weinig kansen voor jongeren. Pas geleden is daarom het jongerencontract geïntroduceerd. Dit betekent dat een deel van de huurwoningen naar jongeren tot 27 jaar gaat. Ze krijgen dan een tijdelijk contract voor vijf jaar.

Komend jaar stelt de gemeente een nieuwe huisvestingsverordening op. De gemeente kijkt daarbij wat ze nog meer kan doen voor jongeren op de woningmarkt.

Ook starten de gemeente en Oosterpoort met een proef voor woningsplitsing. Verder is het de ambitie om meer woningen voor middeninkomens te bouwen.