Europese subsidie voor Flex-Go

Nieuws

Waardwonen participeert in het project Flex-Go, een samenwerking tussen Waardwonen, De Variabele, Ventimon, Hefas Brandbeveiliging, Installatiebedrijf De Leeuw, Universiteit Twente en Zebra. Samen werken we aan een innovatief en toekomstbestendig energieconcept voor bestaande woningen van voor 1990. En dat concept gaan we ook demonstreren in de praktijk.

Innovatief energieconcept

Binnen Flex-Go willen we in de buurt of wijk duurzaam energie opwekken met behulp van zonnepanelen en eventueel kleine windturbines. De zelf opgewekte energie wordt in huis- en in buurtaccu`s opgeslagen, zodat bewoners er ook later gebruik van kunnen maken. De energie wordt ook gebruikt voor warmtepompen die de woningen gaan verwarmen en eventueel koelen.

Het unieke aan het Flex-GO concept is het te ontwikkelen energiemanagementsysteem. Hiermee kunnen goed geïsoleerde woning met een overcapaciteit aan duurzame energie deze energie aan woningen in de buurt leveren. En door Flex-GO wordt het mogelijk om de benodigde verduurzamingsmaatregelen tegen lagere kosten uit te voeren. Bovendien moet het een betaalbaar en flexibel concept zijn, waarbij voor elke situatie een oplossing is.

Waarom doen we mee?

Met dit energieconcept kunnen we een sprong maken richting het aardgasvrij maken van onze wijken. We verwachten bij te dragen aan een bewezen en praktisch verduurzamingsconcept dat aansluit bij de eisen en wensen van onze huurders en partners, en dat bovendien als voorbeeld kan dienen voor andere wijken in Nederland. Tegelijkertijd willen we de energielasten van onze huurders verlagen, dragen we bij aan CO2-reductie en dragen we bij aan werkgelegenheid in de regio.

Subsidie

Ondertussen hebben we (de partijen binnen Flex-Go) subsidie gekregen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie, ongeveer € 1,3 miljoen.

Is al bekend waar?

Welke woningen (waarschijnlijk een wooncomplex) we precies in het project opnemen moeten we nog bepalen.  Uiteraard doen we dat in afstemming (vooraf) met de bewoners van het complex dat in aanmerking komt. Naast de energiebesparing gaan we dan ook het wooncomfort meten, want we zijn erg benieuwd naar hoe onze huurders deze manier van verwarmen ervaren.

Meer informatie

Voor meer informatie klik hier.