Enthousiaste reacties op plannen Mariaplein Haalderen

Haalderen Leeft en Waardwonen organiseerden 23 januari een inloopavond voor inwoners uit Haalderen. Daar lieten zij de plannen zien voor het Mariaplein en het appartementencomplex dat Waardwonen gaat bouwen. De meeste van ongeveer 70 bezoekers waren erg enthousiast over de plannen.

Voor wie het niet kent; het Mariaplein ligt in het centrum van Haalderen, dichtbij de supermarkt en het centrum. Het nieuwe appartementencomplex komt op de plek waar nu een oud en verpauperd winkelpand staat, al jaren een doorn in het oog voor de inwoners van Haalderen. Waardwonen is blij dat ze met het realiseren van de (levensloopbestendige en energieneutrale) appartementen een mooi antwoord bieden op de vraag naar sociale huurappartementen en een goede oplossing bieden voor de locatie.

In het onderliggende dorpsontwikkelingsplan is afgesproken dat ook de inrichting van het plein verbeterd zou worden. Twee studenten stedenbouwkunde maken op dit moment een nieuw ontwerp voor het plein op basis van de wensen van inwoners en omwonenden. Tijdens de inloopavond werden de eerste schetsen van het gewenste plein gepresenteerd. De aanwezigen konden ook hun aanvullende wensen nog delen.