Eerste jonge starter met tijdelijk huurcontract in Millingen aan de Rijn

Op woensdag 7 oktober kreeg Kim Vendelo de sleutel als eerste huurder met een jongerencontract in Millingen aan de Rijn.

Jonge starters hebben het extra moeilijk op de woningmarkt. Ze hebben vaak nog een laag inkomen en weinig meettijd. We zoeken als corporatie dan ook naar mogelijkheden om hen te helpen. Daarom hebben we een aantal huizen aangewezen waar jonge starters tot 27 jaar – met behoud van meettijd – een tijdelijk contract voor krijgen aangeboden. Na uiterlijk vijf jaar moeten ze weer vertrekken.

Wat is daar het voordeel van?
In de praktijk blijkt vaak dat starters na een periode van vijf jaar een andere inkomenssituatie hebben. Daardoor kunnen ze kiezen voor duurder huren of een huis kopen. Bovendien behouden ze de meettijd die zij hebben opgebouwd. Dat vergroot dan hun kansen op een andere sociale huurwoning (als ze hier na vijf jaar nog voor in aanmerking komen).

Als de woning vrijkomt, verhuren we hem weer met een tijdelijk jongerencontract. Zo zorgen we voor meer doorstroming op de woningmarkt. En vergroten we de kans op een woning voor jongeren.

Binnen Waardwonen zijn nu vijf huurders met een jongerencontract. Het is de bedoeling dat we nog meer jongeren op deze manier een contract aanbieden. Ook in Millingen aan de Rijn.

#kansenvoorstarters #wonenoenwesamen