Doet u mee? Onderzoek naar woonwensen in gemeenten Berg en Dal en Heumen

Bent u van plan een woning te huren in de gemeente Berg en Dal of gemeente Heumen? Of wilt u hier liever een woning kopen? Doe dan mee met een onderzoek van de gemeenten,  Waardwonen en Oosterpoort. 

Hoe kunt u meedoen met het onderzoek?

Online vragenlijst
U kunt de vragenlijst invullen via deze link. Het invullen kan van 11 t/m 30 april 2019. De vragenlijst is anoniem.

In gesprek
De gemeenten willen ook in gesprek met inwoners om te spreken over hoe zij willen wonen. Dit gesprek is op 21 mei. Er zijn twee verschillende gesprekken. Een voor starters en een voor 65-plussers. Wilt u ook meepraten? U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar m.wijnen@bergendal.nl of akneppers@heumen.nl. Bij veel belangstelling wordt een selectie gemaakt, waarbij rekening gehouden wordt met spreiding over de kernen.

Waarom doen we dit onderzoek?
Wethouder Nelson Verheul van de gemeente Berg en Dal legt uit: “We krijgen steeds meer signalen dat mensen behoefte hebben aan andere woonvormen. Bijvoorbeeld kleinschaliger, samen met vrienden of vlakbij een zorginstelling of mantelzorger. Daarom doen we dit onderzoek. Sluit het huidige woningaanbod in de gemeenten Berg en Dal en Heumen nog wel aan bij de woonwensen van de inwoners?”
Moniek Bens van Waardwonen vult aan: “Ook wij krijgen die signalen. Het is goed dat we een beeld krijgen bij welke soort woningen mensen missen. En of bijvoorbeeld de kwaliteit en uitstraling van onze woningen nog wel passen. Dus ik hoop dat er veel mensen meedoen aan het onderzoek. ”

Meer informatie
Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeenten Berg en Dal en Heumen uitgevoerd door Companen (www.companen.nl). Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Waardwonen, tel 026-3263050.