Directeur-bestuurder Hanke Struik vertrekt bij Waardwonen

Hanke Struik vertrekt als directeur-bestuurder bij Waardwonen. Per 1 augustus maakt ze de overstap naar een andere woningcorporatie. Ze wordt directeur-bestuurder bij ProWonen in de Achterhoek.

Hanke vertelt over haar vertrek: ‘Waardwonen is een hele bijzondere organisatie. Een organisatie waar ik 4,5 jaar met heel veel plezier gewerkt heb. Mensen zetten zich echt met hart en ziel in voor onze huurders. We hebben samen, ook met onze belanghouders, een groot aantal belangrijke stappen gezet die we wilden maken. We hebben ons ontwikkeld als netwerkorganisatie die beter aansluit bij alle veranderingen in de maatschappij. Onze bedoeling is ‘samen werken aan een thuis’ en dat is precies wat we nu doen. Daar ben ik trots op.

Verder denk ik met een goed gevoel terug aan de mooie trajecten bij de toekomstplannen van de Doelenstraat in Huissen en de Klappenburg in Bemmel. Voor het eerst hebben we echt samen met huurders onderzocht wat de beste toekomst is voor hun woningen; sloop of nieuwbouw. Onze inzet op het gebied van duurzaamheid vind ik ook een mooie prestatie. Zoals het er nu uitziet heeft onze woningvoorraad in 2022 al gemiddeld energielabel A.

Natuurlijk zie ik ook nog kansen om verder te verbeteren. Dat wordt een prachtige opgave voor de nieuwe bestuurder.

Toen de kans voor mij kwam om directeur-bestuurder te worden van ProWonen was ik gelijk enthousiast. Ik ken ook ProWonen als een hele fijne organisatie en er liggen mooie uitdagende opgaven waar ik veel aan kan bijdragen. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, zorg en duurzaamheid. Het voelt alleen wat vreemd om nu, tijdens de coronacrisis, deze overstap bekend te maken. Overigens waren de eerste gesprekken er al voor de coronacrisis, maar doordat je als bestuurder een lang proces van gesprekken en geschiktheids- & betrouwbaarheidstesten doorloopt, duurt het lang voordat je wereldkundig kunt maken dat je een andere stap neemt.

Tot mijn overstap blijf ik gewoon met veel plezier en betrokkenheid aan het werk voor Waardwonen. Maar ik wil op deze plaats vast onze huurders, collega’s en samenwerkingspartners enorm bedanken voor de prettige samenwerking en inzet. In het bijzonder de huurdersorganisaties.’

Hanke wordt bij ProWonen opvolgster van Henk Meulenkamp die met pensioen gaat.

Reactie Raad van Commissarissen Waardwonen
De Raad van Commissarissen van Waardwonen vindt het jammer voor Waardwonen dat Hanke vertrekt. ‘Maar we vinden het fijn voor haar dat er zich zo’n mooie kans voordoet. We zien de meerwaarde voor Hanke om de overstap te maken. Verder kijken we terug op een goede samenwerking met Hanke. Ze is goed in verbinden en heeft veel gerealiseerd voor de huurders. Onder haar leiding heeft Waardwonen zich ontwikkeld naar een klantgerichte organisatie die aansluiting en samenwerking zoekt met huurders en andere belanghouders.

Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen gaan we nu zo snel mogelijk op zoek naar een ervaren interim-bestuurder. Tegelijkertijd starten we de procedure voor de nieuwe directeur-bestuurder. Dat heeft wat langer de tijd nodig. Mogelijk heeft de coronacrisis daar nog enige invloed op.’