Directeur-bestuurder Germa Knuver vertrekt bij WOONstichting Gendt

Nieuws

Germa Knuver neemt afscheid als directeur-bestuurder van WOONstichting Gendt en maakt per 1 februari de overstap naar een andere woningcorporatie. Ze wordt de nieuwe directeur-bestuurder bij woningcorporatie Destion in Noord-Limburg.

In een artikel op de website van WOONstichting Gendt deelt Germa haar gedachten over haar vertrek.

Ook voor de huurders en medewerkers van Waardwonen vinden we het jammer dat ze afscheid neemt. Onze corporaties hebben de laatste tijd veel en intensief samengewerkt.

De reactie van onze directeur-bestuurder Erik Cuppen (Waardwonen)

Het besluit van Germa om WOONstichting Gendt te verlaten, vind ik persoonlijk zeer spijtig. In de afgelopen jaren hebben we nauw samengewerkt om een thuis te realiseren voor onze huurders en woningzoekenden in Lingewaard. Gezamenlijk hebben we prestatieafspraken vastgelegd met onze huurdersorganisaties en de gemeente, gericht op de huisvesting van al onze doelgroepen, betaalbaarheid, en de kwaliteit en duurzaamheid van de woningen.

Onze hechte band heeft geleid tot verdere samenwerking, waaronder de oprichting van één gezamenlijk team Bedrijfsvoering (voor Waardwonen en WOONstichting Gendt) en de gezamenlijke keuze voor hetzelfde ERP-systeem (het primaire ICT-systeem waarin onder andere gegevens worden vastgelegd over onze huurders, woningen en leveranciers). Het voelt dan ook als een natuurlijke en logische stap dat we gezamenlijk hebben gekeken naar de meerwaarde van zelfstandig blijven, intensief samenwerken of fuseren. Na grondig onderzoek hebben we besloten tot het inzetten van een formeel fusieproces.

Ik waardeer Germa enorm vanwege haar toewijding aan de huurders en haar warme persoonlijkheid. We hebben niet alleen prettig samengewerkt, maar delen ook een gemeenschappelijke visie en waarden waarop we nu kunnen voortbouwen om de kansen die er liggen te benutten. Ik heb dan ook het volste vertrouwen dat we de ingeslagen weg goed kunnen afronden met haar opvolger.

Germa, ik wil je graag bedanken voor de plezierige samenwerking, jouw betrokkenheid en de waardevolle bijdrage die je hebt geleverd aan de volkshuisvestelijke uitdagingen in Lingewaard. We zullen je missen!