Afspraken gemaakt over het delen van gegevens van kwetsbare personen

Nieuws

Kwetsbare personen zijn mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen. Dit kan kort of langdurig zijn. Het Lokaal Zorg- en Veiligheid Netwerk (LZVN) wil zorgen dat deze mensen, met mogelijk hulp, weer hun eigen leven kunnen organiseren.

In Lingewaard werken Waardwonen, WOONstichting Gendt, de zorgverlenende- en welzijnpartijen, de politie en de gemeente samen in het LZVN. Om kwetsbare mensen goed te kunnen helpen is deze samenwerking essentieel. Daarvoor is het ook nodig om bepaalde persoonsgegevens onderling uit te wisselen. Daarom is afgelopen week een convenant getekend waarin dit geregeld is. Uiteraard volgen we daarin de regelgeving in de AVG.