De Klachtencommissie zoekt nieuw huurderslid

Kent u de Klachtencommissie Woningcorporaties regio Nijmegen? De Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die advies uitbrengt over klachten over één van de aangesloten corporaties. Het kan gaan om een klacht over uw woning, over de manier waarop u door de woningcorporatie behandeld bent of over bedrijven die in opdracht van de woningcorporatie werken.

Vacature
De Klachtencommissie heeft een vacature voor een huurderslid. Heeft u belangstelling, reageer dan snel!

De commissie bestaat uit vijf leden. Twee leden zijn voorgedragen door de corporaties, twee leden zijn voorgedragen door huurdersorganisaties en er is een onafhankelijke voorzitter met een juridische achtergrond. Geen van de leden heeft een binding met één van de aangesloten woningcorporaties. De commissie wordt ondersteund door een secretaris.

Kijk op de website van de Klachtencommissie voor meer informatie en de vacature. Of neem contact op met mevrouw K.L.F. Malta, secretaris van de Klachtencommissie, info@kcwregionijmegen.nl of 024 3237611. U kunt reageren tot 29 april 2019.

Let op: leden van de Klachtencommissie mogen omwille van de onafhankelijkheid geen binding met de aangesloten corporaties hebben. Wat dat precies inhoudt leest u in artikel 4 lid 6 van het reglement. Indien u wel een binding heeft met één van de aangesloten corporaties, dan heeft solliciteren geen zin.