Ondernemingsplan 2018-2021 Samen werken aan een thuis

Als we nu eens alle regeltjes vergeten, procedures aan de kant zetten en alle ingesleten gewoontes van ons afschudden: waarom doen we dan wat we doen? Met die vraag starten we in 2017 een traject waarvan dit ondernemingsplan de voorlopige uitkomst is. We schrijven bewust ‘voorlopig’, want we staan met onze organisatie aan het begin van een nieuwe uitdaging: de wereld die we voor onze huurders en onszelf gedroomd hebben, werkelijkheid maken.

We zijn een gezonde woningcorporatie. Financieel hebben we de zaken op orde, we hebben goed onderhouden woningen en huurders zijn tevreden over onze dienstverlening. Dat vinden we ontzettend belangrijk en houden we vast. Toch willen we het beter doen. We kwamen uit op ‘de bedoeling’, de kortst mogelijke omschrijving van onze visie. Die luidt: ‘Samen werken aan een thuis’. De bedoeling is de basis van dit ondernemingsplan.

Dit plan hebben we samen met de mensen waar we voor en mee werken gemaakt. Zo hadden we inspirerende gesprekken met samenwerkingspartners zoals huurdersorganisaties, gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties. En we zijn bij huurders op de koffie geweest, hun wensen en ideeën leverde ons waardevolle inzichten op.

Waar we de komende jaren voor gaan hebben we samengevat in vier speerpunten: betaalbaarheid, wonen en zorg, investeren in wonen en klantgerichte dienstverlening. We zijn ambitieus, dat realiseren we ons. We kunnen het niet in ons eentje. Het vraagt om een brede samenwerking. Daarom ontwikkelen we ons steeds meer tot een netwerkorganisatie.

Lees hieronder de verkorte versie van ons ondernemingsplan of bekijk het filmpje Samen werken aan een thuis

Samen werken aan een thuis – verkorte versie ondernemingsplan 2018 – 2021