Visitatie

Elke vier jaar moeten corporaties zich laten beoordelen door een externe commissie. De visitatie geeft een gestructureerde beoordeling over het maatschappelijk presteren van een corporatie. In het najaar van 2015 is Waardwonen gevisiteerd. De periode 2011-2014 is beoordeeld.

Beoordeling

De visitatiecommissie stelt vast dat Waardwonen een “no-nonsens” corporatie is die met beide benen op de grond staat, handelt op basis van haar doelstellingen en met een klantgerichte kennis en ervaring haar werk verricht. De beleidsontwikkeling is de afgelopen jaren voortvarend ter hand genomen. Er is sterk bespaard op kosten, het risicomanagement en de efficiency zijn stevig ter hand genomen. Het resultaat van deze inspanningen mag er wezen: de organisatie is goed in control, de PDCA-cyclus wordt volledig toegepast en de vermogenspositie is zonder meer goed. En wellicht een van de belangrijkste bevindingen van de commissie is dat de medewerkers van Waardwonen trots zijn op hun organisatie en dit ook duidelijk uitstralen.

Aanbevelingen

De commissie eindigt met aanbevelingen voor de toekomst die vooral gezien moeten worden als kansen waarop Waardwonen kan voortbouwen. Wij zijn blij met de aanbevelingen want daarmee kunnen wij ons verbeteren.

De verbeterpunten hebben met name betrekking op de samenwerking, de sociale opgaven en de woonomgeving. Samengevat betekent dit dat wij niet alleen naar de stenen moeten kijken bij onze beleidsvoering maar ook naar de huurders en woonomgeving. Meer over de stenen heen kijken dus. Wij gaan de verbinding en samenwerking aan met onze externe belanghouders zoals onze huurdersorganisaties, gemeenten en zorgorganisaties. Wij betrekken hen bij beleidskeuzes als de portefeuillestrategie, maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen en ontwikkelingen binnen de regio.

Visitatierapport 2011-2014 Waardwonen d.d. 2016-05-20

Bestuurlijke reactie – Visitatierapport 2011-2015 Waardwonen d.d. 2016-05-20

Wij zijn blij met de positieve beoordeling en gaan verder op de door ons ingeslagen weg.