Ondernemingsplan 2022-2025: Een toekomstbestendig thuis

Hier leest u ons nieuwe ondernemingsplan, periode 2022-2025. Vier jaar geleden – bij de start van ons vorige ondernemingsplan – stonden we voor een grote koerswijziging waarin we ons wilden ontwikkelen van een steengerichte organisatie naar een klantgerichte organisatie die aansluiting en samenwerking zoekt met huurders en andere belanghouders. Dat werd de basis van onze plannen. We gaan door op die ingeslagen weg, maar in een wereld die constant verandert.

Lees hier ons ondernemingsplan 2022-2025: Een toekomstbestendig thuis

Wij staan als Waardwonen midden in die veranderende samenleving. Met grote betrokkenheid zetten wij ons in voor onze (toekomstige) huurders. Zij zijn voor ons het allerbelangrijkst! Bijna 4.000 huishoudens in Lingewaard en Millingen aan de Rijn vinden bij ons een thuis. Veel van hen blijven ook in de toekomst een huis van ons huren. Vaak het liefste in hun ‘eigen’ wijk, waar ze de mensen kennen en gekend worden. Voor al onze huurders willen we zorgen voor een comfortabele woonplek waar je jezelf kan zijn, een plek die veilig en vertrouwd is in een fijne buurt, en waar je prettig met elkaar samenleeft. Nu en in de toekomst.

Een toekomstbestendig thuis

De wijk van de toekomst ziet er anders uit. De wijk van de toekomst is niet alleen duurzamer, maar heeft ook een prettig en veilig leefklimaat. Het is een wijk waar mensen fijn wonen en werken, geschikt voor jong en oud, waar iedereen mee kan doen, met voldoende oplossingen om wateroverlast of hittestress te beperken. De wijk van de toekomst is op alle fronten toekomstbestendig, met meer ruimte voor samen wonen, samen leven en een gezond leefklimaat. Vandaar de titel: Een toekomstbestendig thuis.

Zowel bewoners als wijzelf en onze partners zijn essentieel bij het creëren van de wijk van de toekomst. Samenwerking is onmisbaar. Bij het maken van dit ondernemingsplan hebben we daar extra op gelet. We hebben gesproken met onze medewerkers, huurdersorganisaties, gemeenten, zorg- en welzijnspartners, RvC, vastgoedorganisaties en vanzelfsprekend met onze huurders. Wat wordt onze focus de komende jaren? Welke keuzes moeten we maken? Tijdens die gesprekken hebben we daarvoor veel waardevolle input gekregen.

Klik hier voor de visuele samenvatting.

Waar we de komende jaren voor gaan hebben we samengevat in vier speerpunten: voldoende passende woningen, leefbare buurten, duurzaam wonen en betaalbaar wonen. Hoe we daar vorm aan geven leest u in het volledige plan of in de visuele samenvatting. Heeft u hier vragen over, of wilt u graag een gedrukt exemplaar ontvangen? Mail naar communicatie@waardwonen.nl.