Zorgwoning locatie Gouden Appel in Bemmel

Heeft u zorg nodig, maar wilt u graag zelfstandig blijven wonen? Dan wilt u misschien wel verhuizen naar een zorgwoning. Bijvoorbeeld in de Gouden Appel in Bemmel.

Zorgwoning locatie Gouden Appel

De zorgwoningen in Bemmel vindt u in het complex Gouden Appel (naast Lidiuna). De zorgaanbieder in het complex is RijnWaal Zorggroep. Via RijnWaal Zorggroep kunt u gebruik maken van Zorg Thuis: 

 • Persoonlijke verzorging, bijvoorbeeld: hulp bij douchen, medicatie begeleiding 
 • Verpleging, bijvoorbeeld: injecteren, wondverzorging 
 • Huishoudelijke ondersteuning 
 • Individuele begeleiding. Bijvoorbeeld: begeleiding bij uw planning van huishoudelijke taken 
 • Personenalarmering 
 • Casemanager dementie 

U kunt ook gebruik maken van de faciliteiten van Liduina: 

 • Restaurant 
 • Dagbesteding en Huiskamer 
 • Welzijnsactiviteiten 

Heeft u interesse in een zorgwoning in de Gouden Appel?

Dan kunt u zich bij de RijnWaal Zorggroep aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen en in te leveren bij de RijnWaal Zorggroep. Zij kijken dan of u in aanmerking komt voor een plek op de wachtlijst. Dit doen zij op basis van:

 • uw zorgindicatie; 
 • het soort zorg dat u nodig heeft (bijvoorbeeld thuiszorg, persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding);
 • uw mobiliteit;
 • en uw mantelzorgnetwerk;
 • u moet ingeschreven staan bij www.entree.nu.

Zij nodigen u uit voor een intakegesprek

Na het inleveren van het formulier neemt de RijnWaal Zorggroep binnen 2 weken contact op met de eerste contactpersoon. In dit intakegesprek bespreekt u samen uw zorgvraag en leggen ze uit hoe de toewijzing werkt. 

Toewijziging gaat via passend toewijzen. Dit wil zeggen dat uw inkomen passend moet zijn bij de huurprijs van de woning. Soms mogen wij hiervan afwijken, bijvoorbeeld wanneer u een te hoog huishoudinkomen heeft. U heeft hiervoor wél een zorgindicatie nodig die aantoont dat u minimaal 10 uur zorg per week ontvangt.

Bekijk voor meer informatie over passend toewijzen op de website van Entree: www.entree.nu/passend-toewijzen-uitleg 

Uw positie op de wachtlijst

RijnWaal Zorggroep beheert de wachtlijst en bepaalt uw positie op basis van de urgentie van uw zorgvraag. Hierbij houden zij rekening met welke zorgindicatie u heeft, wat voor soort zorg u ontvangt, hoeveel uren zorg u per week nodig heeft én of u al een partner heeft die woont in het aangelegen zorgcomplex Liduina.

Komt er een woning vrij in de Gouden Appel?

Dan geeft RijnWaal Zorggroep de gegevens van de kandidaat met de hoogste urgentie door aan Waardwonen. Bent u dit?  Dan neemt Waardwonen contact met u op.

Lees meer

Zorgwoning locatie het Gasthuis in Millingen aan de Rijn

Verhuizen naar een zorgwoning in Berg en Dal? We hebben zorgwoningen in Millingen aan de Rijn.

Ik zoek een zorgwoning

Heeft u zorg nodig, maar wilt u graag zelfstandig blijven wonen? Dan is verhuizen naar een zorgwoning een goede optie. 

Langer zelfstandig thuis wonen

Prettig wonen is heel belangrijk. Juist ook als u wat ouder wordt. En zeker als u (tijdelijk) te maken krijgt met ziekte of een lichamelijke beperking.