Urgentie en bijzondere toewijzingen

Sommige woningen worden niet via Entree toegewezen. Bijvoorbeeld als sprake is van urgentie of bijzondere toewijzing

Komt u in aanmerking?

Urgentie

Het kan gebeuren dat u onverwacht in een onhoudbare situatie terechtkomt en dringend woonruimte nodig heeft. U moet dan eerst zelf proberen om een oplossing te vinden. Als dat niet op korte termijn lukt, kunt u bij de woningcorporatie in uw gemeente urgentie aanvragen. Een urgentieverklaring geeft u voorrang bij woningtoewijzing.

Wilt u weten of u voor urgentie in aanmerking komt? Maak dan een afspraak met een van onze verhuurmedewerkers om uw persoonlijke situatie te bespreken. Zij maken dan een inschatting of het zin heeft om een aanvraag te doen. U bepaalt vervolgens zelf of u inderdaad een urgentieaanvraag doet.

Op www.urgentiecommissie.nl vindt u meer informatie over het aanvragen van urgentie.

Bijzondere toewijzing

Alle gemeenten hebben de verplichting om ieder jaar een aantal personen met een verblijfsvergunning aan woonruimte te helpen. Voor deze mensen geldt dan een bijzondere toewijzing, los van de normale verdeling via Entree.

Een ander voorbeeld van bijzondere toewijzing gaat over specifieke woningen, zoals aanleunwoningen. De gemeenten Lingewaard en Berg en Dal hebben daarvoor speciale afspraken voor directe toewijzing met ons gemaakt.

Uw situatie eens bespreken?

Wilt u uw situatie met ons bespreken of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via (026) 326 30 50 of e-mail naar info@waardwonen.nl.