Waar we voor gaan

Waardwonen: samen werken aan een thuis

Waardwonen is een woningcorporatie die bijna 4.000 woningen verhuurt in de gemeenten Lingewaard en Berg en Dal. We zijn er vooral voor mensen met een lager inkomen.

We zijn er voor alle huurders, van starter tot senior en van urgent woningzoekende tot statushouder. Ook huurders die speciale woonwensen hebben of ondersteuning nodig hebben, vinden bij ons een thuis. Samen met onze partners zorgen we ervoor dat onze huurders een betaalbare, veilige, leefbare en prettige woonplek hebben.

Onze medewerkers gebruiken hun inlevingsvermogen, creativiteit en deskundigheid om samen aan oplossingen te werken. We zijn zichtbaar in de wijken en buurten en makkelijk benaderbaar. We houden onze ogen en oren open voor signalen en kansen. Altijd in overleg met onze huurders en als het nodig is schakelen we onze samenwerkingspartners in. Want een thuis, daar werken we samen aan.

Entree

Wij werken volgens het regionale woonruimteverdeelsysteem van Entree. Vrijkomende woningen worden wekelijks geadverteerd op de website van Entree. Bent u op zoek naar een (andere) woning in deze regio? Kijk dan eens op de website van Entree. Hier vindt u het actuele aanbod van huurwoningen van Waardwonen en andere woningcorporaties in de Stadsregio Arnhem Nijmegen die via Entree hun woningen verhuren.

Waar we voor gaan (samenvatting missie en visie)

Waar we voor gaan? Dat hebben we samengevat in één zin: samen werken aan een thuis. We zijn een klantgerichte, maatschappelijke onderneming. We verhuren betaalbare en kwalitatief goede woningen met een overwegend groen energielabel en leveren maatwerk in onze dienstverlening. Dit doen we door in nauw contact te staan en samen te werken met onze huurders en partners. We zoeken hen actief op en zijn zichtbaar en aanspreekbaar in wijken en buurten. Elke dag zijn we bezig met de zorg voor onze woningen. Met onderhoud, reparaties, bouwen… maar we verliezen nooit uit het oog waar het uiteindelijk om draait: dat onze huurders zich thuis voelen. Meer hierover, leest u in ons ondernemingsplan 2018-2021.

Hoe we (willen) werken

De wereld om ons heen verandert enorm. We raken steeds meer doordrongen van het belang van een duurzame wereld. Dat geldt ook voor ons als woningcorporatie. Tegelijkertijd spelen we een belangrijke rol bij het realiseren van vitale wijken en het huisvesten van bijzondere doelgroepen. 

  • In deze veranderende wereld willen we een woningcorporatie zijn die midden in de samenleving staat. We zetten ons in voor onze huurders. Zij zijn onze belangrijkste partners en we betrekken hen waar mogelijk.
  • We werken – vanuit co-creatie – samen met onze huurders en netwerkpartners aan leefbare en prettige wijken. Of het nu gaat om een zorgvraag, een overlastzaak, een groot renovatieproject of een duurzaamheidsvraag.
  • We sluiten aan op maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende woonbehoeften van onze huurders. Denk aan duurzaamheid, de vergrijzing, stijging een- en tweepersoonshuishoudens, de toename van bijzondere groepen en mensen met een zorgvraag, en de maatschappelijke problemen en leefbaarheidsproblemen die daarbij soms ontstaan.
  • We werken in de toekomst vanuit de circulaire economie. We sturen op en werken aan onze CO2– footprint en onze woningen zijn CO2-geminimaliseerd. Waar mogelijk passen we nu al nieuwe bouwvormen en technologische ontwikkelingen toe. Daarnaast hebben we ook oog voor het kleine: we kijken samen met onze huurders hoe we hun leefomgeving kunnen aanpassen zodat we de gevolgen van de klimaatverandering beter kunnen opvangen (klimaatadaptatie).

Onze kernwaarden

Samenwerken, we zoeken actief de verbinding op, zowel binnen onze eigenorganisatie als in de samenwerking met onze huurders en partners.

Omgevingsgericht, we staan midden in de (lokale) samenleving.

Ondernemend, we hebben een proactieve houding van waaruit we de kansen en signalen die we waarnemen oppakken.

Oplossingsgericht, we zijn creatief en passen maatwerk toe.