Organisatie

Onze organisatie bestaat uit een aantal verschillende afdelingen waar een enthousiast team van medewerkers voor u klaarstaat. Samen helpen wij u bij het vinden van een goede en betaalbare huurwoning.

Wonen

U bent op zoek naar een andere woning? Of heeft u een woning gezien op op de website van Entree www.entree.nu? Neem dan contact op met de medewerkers van de afdeling Wonen. Zij helpen u graag verder met uw vragen over de woonruimteverdeling. Maar ook als u vragen heeft over bijvoorbeeld medehuurderschap, woningruil of de huur van uw woning wilt opzeggen, kunt u contact opnemen met deze afdeling.

Bedrijfsvoering

Bij deze afdeling kunt u terecht met uw vragen over uw huurbetalingen en het aanvragen van huurtoeslag. Ook helpen zij u graag verder met uw vragen over de opbouw van uw huur en de daarbij behorende servicekosten.

Vastgoed & Ontwikkeling

Als u zelfstandig een verandering in uw woning wilt aanbrengen, vragen heeft over de technische staat van uw woning, of als u een reparatieverzoek wilt indienen, neem dan contact op met de afdeling Vastgoed & Ontwikkeling. Zij helpen u met uw vragen van technische aard en kunnen u meer informatie geven over reparaties, bouwregelgeving en voorschriften.

Overige afdelingen

Naast de eerder genoemde afdelingen kent Waardwonen natuurlijk nog de directeur-bestuurder en een aantal ondersteunde afdelingen, zoals het directie- en managementsecretariaat en de afdelingen P&O en Communicatie. In het organogram Waardwonen is alles overzichtelijk opgenomen.

Samenwerking

Waardwonen staat open voor samenwerkingsverbanden met allerlei andere partijen en organisaties. Bijvoorbeeld de samenwerking met Woonstichting Gendt en deelname aan de Kr8. Daarnaast nemen wij deel aan de deelnemersraad van Entree, waarin de aan Entree deelnemende corporaties participeren. Hierin worden zaken besproken met betrekking tot de toewijzing van woningen.