Integriteit

Waardwonen is een open woningcorporatie actief in de gemeenten Lingewaard en Millingen aan de Rijn, waar mensen voor stenen komen, waar maatschappelijke betrokkenheid de basis is voor samenwerken, samenwonen en samenleven en waar iedereen zich welkom en thuis voelt. Wij zijn ons bewust van onze rol in de maatschappij en de verantwoordelijkheid naar alle partijen die met ons te maken hebben. 

Onze kernwaarden

Wij werken vanuit de kernwaarden Samenwerken, Omgevingsgericht, Ondernemend en Oplossingsgericht. Deze waarden geven een beeld van onze organisatiefilosofie. Of anders gezegd: hoe wij omgaan met huurders, belanghouders en maatschappelijke partners en onze omgeving. Onze kernwaarden dienen dus als leidraad voor ons gedrag en onze houding. Wij doen ons uiterste best om ons werk zoveel mogelijk in te vullen volgens de vijf kernwaarden.

  • Samenwerken, we zoeken actief de verbinding op, zowel binnen onze eigenorganisatie als in de samenwerking met onze huurders en partners
  • Omgevingsgericht, we staan midden in de (lokale) samenleving
  • Ondernemend, we hebben een proactieve houding van waaruit we de kansen en signalen die we waarnemen oppakken
  • Oplossingsgericht, we zijn creatief en passen maatwerk toe.

Integriteitscode

Binnen Waardwonen streven wij naar een open cultuur, waar wij elkaar open en eerlijk aanspreken. Waardwonen hecht veel waarde aan integriteit. Daarom heeft iedere werknemer de integriteitscode ondertekend. In de integriteitscode staan onze gedragsregels beschreven. Onder integriteit verstaan wij al het handelen, zowel van de organisatie als van haar medewerkers, dat gekenmerkt wordt door onkreukbaarheid en betrouwbaarheid, met oog voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie. 

Onze integriteitscode geeft extra duidelijkheid over de normen die wij stellen aan ons doen en laten. Het is een instructie die specifiek geldt voor Waardwonen, maar daarnaast in de basis ook van toepassing op verbindingen van Waardwonen zoals voor Lingewaard Bouw BV, Lingewaard Beheer BV en VOF Waardwonen-U-Projecten.

Klokkenluidersregeling

Eén van de kenmerken van integriteit is dat medewerkers die misstanden (inbreuken op de integriteit) aan de kaak stellen, hiervan geen persoonlijke schade mogen ondervinden. Om de melder van de vermeende misstanden te beschermen, is de klokkenluidersregeling opgesteld. In deze regeling staat o.a. het meldingsproces beschreven.

De leidinggevende heeft een belangrijke rol bij de behandeling van eventuele vermeende misstanden. Daarnaast hebben wij twee vertrouwenspersonen aangesteld die de discretie borgen.

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties kan iedereen terecht om signalen door te geven die te maken hebben met mogelijk niet integer handelen. Het Meldpunt richt zich daarbij vooral op een mogelijke frauduleuze cultuur binnen een woningcorporatie en op zelfverrijking door medewerkers, management en bestuurders. Het Meldpunt is op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur bereikbaar via telefoonnummer 088 – 489 00 00.