Niet tevreden?

Wij willen u altijd zo goed mogelijk van dienst zijn. Het kan een keer gebeuren dat wij hier niet in slagen en dat u niet tevreden bent over de gang van zaken. Dit kan gaan over onze dienstverlening, maar ook dat u vindt dat u niet correct bent behandeld door een van onze medewerkers. We adviseren u dit meteen te zeggen tegen deze medewerker. Is dit niet voldoende, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de leidinggevende van deze medewerker. Bent u na deze reactie nog steeds ontevreden, dan kunt u brief sturen aan de directeur-bestuurder. Wacht niet te lang met het melden van uw klacht. Hoe eerder wij het horen, hoe sneller we het samen kunnen oplossen. Wij behandelen elke klacht met grote zorgvuldigheid. Hiervoor hebben wij een klachtenreglement vastgesteld.

Hoe kunt u hierover een klacht indienen?

Uw klacht kunt u alleen schriftelijk bij ons indienen. U kunt kiezen op welke manier u dat wil doen:

Wilt u bij de klacht vermelden waar deze precies over gaat en met welke medewerker u (eventueel) al eerder heeft gesproken? Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat de klacht bij de juiste persoon terecht komt.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Nadat u uw klacht heeft ingediend, neemt een medewerker van Waardwonen binnen een week telefonisch contact met u op. Bij voorkeur komen we bij u langs om de klacht en de oplossing te bespreken. Het is natuurlijk ook mogelijk om een afspraak te maken om bij ons langs te komen. Daarnaast sturen wij u een ontvangstbevestiging van de ingediende klacht met daarin de naam en telefoonnummer van de medewerker die uw klacht in behandeling heeft genomen. We streven er naar uw klachten binnen 10 werkdagen af te handelen.

Klachtencommissie

Uw klacht moeten we eerst samen proberen op te lossen. De insteek is natuurlijk er samen uit te komen. Soms lukt dit niet of bent u het niet eens met de manier waarop uw klacht door Waardwonen is opgelost. U kunt er dan voor kiezen de Klachtencommissie Woningcorporaties regio Nijmegen (verder te noemen de Commissie) in te schakelen.

De Commissie is een onafhankelijke commissie die advies uitbrengt over klachten over een van de aangesloten corporaties, waaronder Waardwonen. Deze commissie is ingesteld voor huurders, ex-huurders, woningzoekenden en bewonersgroepen. De Commissie onderzoekt de zaak, hoort de betrokkenen en/of raadpleegt deskundigen. De uitspraak van deze commissie is niet bindend, maar is wel een zwaarwegend advies aan Waardwonen.

Meer informatie, zoals de procedure en het klachtenformulier, vindt u op de website van De Klachtencommissie.

Andere klachten

  • Heeft u een reparatieverzoek? U kunt deze melden en inplannen bij voorkeur direct online via Mijn Waardwonen. Hier vindt u ook meer informatie over het doorgeven van een reparatieverzoek.
  • Ervaart u overlast van buren? Klik hier voor meer informatie over wat te doen bij overlast.
  • Bent u het niet eens met de voorgestelde huurverhoging? Kijk dan bij huurverhoging.