Niet tevreden?

Wij willen u altijd zo goed mogelijk van dienst zijn. Maar het kan een keer gebeuren dat u toch een negatieve ervaring heeft met (een medewerker van) Waardwonen. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening en komt u er met uw contactpersoon bij Waardwonen niet uit? Dan kunt u schriftelijk of telefonisch een klacht indienen bij de leidinggevende van deze medewerker. Bent u vervolgens nog steeds ontevreden, dan kunt u uw klacht richten aan onze directeur-bestuurder.

Wacht niet te lang met het melden van uw klacht. Hoe eerder wij het horen, hoe sneller we het samen kunnen oplossen. Wij behandelen elke klacht met grote zorgvuldigheid. Hiervoor hebben wij een klachtenreglement vastgesteld.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Uw klacht kunt u schriftelijk of telefonisch bij ons indienen. U kunt kiezen op welke manier u dat wil doen:

Wilt u bij de klacht vermelden waar deze precies over gaat en met welke medewerker u (eventueel) al eerder heeft gesproken? Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat de klacht bij de juiste persoon terecht komt.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Nadat u uw klacht heeft ingediend, neemt een medewerker van Waardwonen binnen een week telefonisch contact met u op. Bij voorkeur komen we bij u langs om de klacht en de oplossing te bespreken. Het is natuurlijk ook mogelijk om een afspraak te maken om bij ons langs te komen. Daarnaast sturen wij u een ontvangstbevestiging van de ingediende klacht met daarin de naam en telefoonnummer van de medewerker die uw klacht in behandeling heeft genomen. We streven er naar uw klachten binnen 10 werkdagen af te handelen.

Klachtencommissie

Uw klacht proberen we eerst samen op te lossen. Soms lukt dit niet of bent u het niet eens met de manier waarop uw klacht door Waardwonen is opgelost. U kunt er dan voor kiezen de Klachtencommissie Woningcorporaties regio Nijmegen in te schakelen.

Deze klachtencommissie is onafhankelijk en brengt advies uit over klachten over een van de aangesloten corporaties, waaronder Waardwonen. De commissie is ingesteld voor huurders, ex-huurders, woningzoekenden en bewonersgroepen. De commissie onderzoekt de zaak, hoort de betrokkenen en/of raadpleegt deskundigen. De uitspraak van de klachtencommissie is niet bindend, maar is wel een zwaarwegend advies aan Waardwonen.

Meer informatie, zoals de procedure en het klachtenformulier, vindt u op de website van de klachtencommissie.

Andere klachten

  • Heeft u een reparatieverzoek? U kunt deze melden en inplannen bij voorkeur direct online via Mijn Waardwonen. Hier vindt u ook meer informatie over het doorgeven van een reparatieverzoek.
  • Ervaart u overlast van buren? Klik hier voor meer informatie over wat te doen bij overlast.
  • Bent u het niet eens met de voorgestelde huurverhoging? Kijk dan bij huurverhoging.