Jaarverslag Waardwonen 2019: De kracht van verbinding….

Met trots presenteren wij u ons jaarverslag 2019. We hebben het verslag De kracht van verbinding genoemd, omdat we meer dan ooit hebben ervaren dat we door te verbinden met anderen meer bereiken en de kwaliteit van onze handelen en de dienstverlening toeneemt.

We hebben het afgelopen jaar veel resultaten behaald voor onze huurders. In het jaarverslag leest u daarvan de voorbeelden. Op deze plek noemen we ook graag vast wat hoogtepunten:

  • In 2019 zijn onze buurtbeheerders gestart en de effecten van deze nieuwe functie zijn al zichtbaar. We zijn meer aanwezig in wijken en hebben onze positie binnen de verschillende netwerken weten te verstevigen. Het is mooi om te zien hoe warm onze buurtbeheerders zijn onthaald door onze verschillende partners, zoals de welzijnsorganisaties, politie en de gemeenten.
  • De eerste schop van de eerste gasloze woningen van Waardwonen is in de grond gegaan. Een hele mooie eerste stap waarvan er in de toekomst nog velen zullen volgen. Daarop aansluitend hebben we in 2019 hard gewerkt aan de totstandkoming van ons duurzaamheidsbeleid. We leggen onze focus de aankomende jaren op duurzame woningen. We zijn trots dat we al in 2022 onze woningen naar gemiddeld energielabel A brengen. Daarbij gaan wij ons ook richten op innovatieve projecten, circulair bouwen, klimaat adaptie en we brengen onze eigen CO2-footprint in kaart.
  • We hebben wederom de huuraanpassing laag weten te houden en onze woningen hebben labelsprongen gemaakt zonder dat we hier huur voor hoeven te vragen.
  • Bovendien zijn we dit jaar gevisiteerd en mogen we heel erg trots op zijn op de uitkomsten. Tijdens de visitatie konden huurders, gemeenten, collega-corporaties, zorg- en welzijnpartners en andere belanghouders hun oordeel uitspreken over het functioneren van Waardwonen. Uit de visitatie blijkt dat we als Waardwonen de juiste stappen aan het zetten zijn. We hebben ons ontwikkeld tot een netwerkorganisatie, met een sociaal gezicht die echt oog heeft voor de wensen en de positie van haar huurders. We zijn blij dat onze belanghouders dat ook zo zien.
  • Helaas hadden we in 2019 ook te maken met wet- en regelgeving die rauw op ons dak kwam. De stikstofcrisis en het daarmee stilvallen van bouwprojecten had ook effect op ons project aan de Doelenstraat. Alle bewoners waren net verhuisd naar hun wisselwoning en we stonden op het punt om aan de sloop te beginnen. Die hebben we helaas tijdelijk stil moeten leggen.
  • Na een lang en intensief traject hebben we in de Klappenburg met de bewonerscommissie een belangrijk moment bereikt: we konden eind 2019 de definitieve plannen voor de herstructurering van de buurt aan alle huurders presenteren. Een bijzonder moment omdat we de plannen echt samen hebben gemaakt. Alle huurders zijn erbij betrokken en de bewonerscommissie speelde daarbij een cruciale rol. Een mooi voorbeeld van de kracht van verbinding, in een heel goed participatieproces waarin alle partijen een grote inspanning hebben geleverd.

Dank aan alle collega’s, huurders(organisaties) en alle organisaties met wie we zijn verbonden en samenwerken. We wensen u veel leesplezier!

Lees hier ons jaarverslag 2019.