Gezamenlijk onderzoek naar herontwikkeling St. Martinuskerk Doornenburg stopt

Nieuws

Waardwonen, gemeente Lingewaard en parochiebestuur stoppen met gezamenlijk onderzoek naar herontwikkeling Sint Martinuskerk in Doornenburg

De afgelopen tijd hebben woningcorporatie Waardwonen, de gemeente Lingewaard en het bestuur van R.K. Parochie H. Maria Magdalena onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de St. Martinuskerk in Doornenburg te herontwikkelen naar appartementen voor de sociale huur. Helaas komen de partijen nu gezamenlijk tot de conclusie dat dat niet haalbaar is.

Erik Cuppen (directeur-bestuurder Waardwonen): “Waardwonen zet zich in voor voldoende passende woningen voor onze huurders. Maar we zijn ook een maatschappelijke onderneming. Dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Richting onze samenwerkingspartners, maar vooral richting onze huurders. We willen onze gelden op een weloverwogen en verantwoordelijke manier besteden. We hebben alle mogelijkheden onderzocht. Doorgaan betekent op dit moment simpelweg een te groot risico voor Waardwonen. Onder de huidige voorwaarden, in combinatie met de huidige ontwikkelingen in de markt, kan Waardwonen niet tot ontwikkeling komen. Hoe jammer we dat ook vinden.”

Verder onderzoek naar herontwikkeling van de kerk voor sociale huur wordt daarom – in goed overleg tussen de betrokken partijen –  gestopt. Vincent Bos (bestuurslid parochie): “Het is spijtig dat we er gezamenlijk niet uitgekomen zijn om de ontwikkeling van de kerk tot een succes te maken, ondanks alle inzet van de betrokken partijen. De afgelopen jaren is er veelvuldig overleg geweest. Maar het is niet gelukt om gezamenlijk een route voor de toekomst te ontwikkelen.”

Ook de gemeente vindt het jammer dat herontwikkeling naar sociale huur op dit moment niet haalbaar blijkt. Johan Sluiter (wethouder gemeente Lingewaard): “De gemeente zet zich voortdurend in – vaak samen met partners – voor een ruim aanbod van woonruimte in Lingewaard. Voor alle doelgroepen, op kansrijke en minder kansrijke locaties. Uit een serieuze verkenning is gebleken dat de appartementen in de Sint Martinuskerk tot de laatste categorie behoren. Dat is erg jammer, vooral voor de mensen die op dit moment op zoek zijn naar een geschikte huurwoning. Voor die groep blijven we onze uiterste best doen.”

Overigens lopen er op dit moment ook nog andere initiatieven in Doornenburg. Het bestemmingsplan Groenestraat-Blauwe Hoek is onherroepelijk geworden, en op het terrein van de voormalige Ancari bar gaat binnenkort het ontwerpbestemmingsplan in procedure. Beide plannen voorzien in minimaal 50% betaalbare en middenhuurwoningen.

Ondertussen gaat het parochiebestuur verder met de ontwikkeling van de St. Martinuskerk. Vincent Bos: “We zien er naar uit om op zoek te gaan naar andere mogelijkheden.”