Zonnepanelen

Waardwonen is een van de koplopers in Nederland op het gebied van energieverduurzaming. De afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd in energiemaatregelen en isolatie. Al in 2022 hebben onze woningen gemiddeld energielabel A. Op dit moment werken we aan verdere reductie van de Co2-uitstoot van onze woningen en aan duurzame energie. Bijvoorbeeld door zonnepanelen. We hebben nu al 8.700 zonnepanelen op 1.450 van onze woningen. Dankzij de zonnepanelen kunnen huurders flink besparen op hun energierekening.

Algemeen

Wat zijn zonnepanelen?
Zonnepanelen worden ook wel pv-panelen genoemd, naar de ‘PhotoVoltaïsche cellen’ die in zo’n paneel zitten. Deze zetten het (zon)licht om in elektriciteit. Zelfs op een bewolkte dag levert een zonnecel stroom. Op die manier kan een huishouden flink besparen op de energierekening. Losse zonnepanelen komen het meest voor. Daarbij is dan een omvormer nodig die de opgewekte stroom doorgeeft aan het elektriciteitsnet. Zonnepanelen kunnen op een plat of op een schuin dak worden geplaatst.  

Wat beïnvloedt de opbrengst (kWh) van een zonnepaneel?
– collectoroppervlakte
– hoeveelheid zon (uren en intensiteit)
– invalshoek
– type zonnecel
– belemmeringen/schaduw
– vervuiling (stof, vogelpoep, sneeuw)
– wel/niet geventileerd  of gekoeld (10% verlies bij opwarming van 20°C)
– rendement omvormer
– leeftijd (degradatie, vervuiling, vermogensverlies)

Ik wil ook graag zonnepanelen. Kan dat? 
We moeten het verduurzamen van onze woningen – door isolatie en zonnepanelen- goed plannen. Daar zijn we al enkele jaren mee bezig. We zijn destijds begonnen met onze oudere woningen met de slechtste energielabels. Nu komen de woningen aan de beurt die al een goed energielabel (hoger dan B) hebben. Dit moeten we nog plannen.  

Zonnepanelen aanmelden

De installateur geeft aan dat ik ze zelf moet aanmelden klopt dat? Waar?
In principe regelt de installateur de aanmelding. Mocht u om wat voor een reden dan ook uw zonnepanelen zelf aan moeten melden kan dat als volgt:

U gaat naar deze site en vult daar de volgende gegevens in:
– uw adres waar de zonnepanelen liggen en uw meternummer
– uw contactgegevens en emailadres
– het vermogen van de zonnepanelen. Dit is gemiddeld 300 Wattpiek (Wp) per paneel. (Dus liggen er 4 zonnepanelen? Dan vult u in: 4 x 300 Wp = 1200.

Besparing

Hoeveel kun je besparen met zonnepanelen?
Het rendement van zonnepanelen is van heel veel factoren afhankelijk (zie bovenstaand). Daarom rekent de installatiebranche met gemiddelden.

Voor een rekenvoorbeeld, gaan we uit van een standaard zonnepaneel die wij op onze woningen leggen: een paneel met een vermogen van 305Wp (= Wattpiek).

De omrekenfactor naar opbrengst in Kwh per jaar is in Nederland gemiddeld 0,85 tot 0,9. Dat betekent dat een paneel dan ongeveer 305Wp x 0,9 = 275 Kwh per jaar oplevert. Bij 6 panelen is dat dan ongeveer 1.650 Kwh per jaar.
Maar let op: De stroom wordt alleen opgewekt als het licht is en vaak wordt er overdag minder gebruikt dan op dat moment wordt opgewekt. Gemiddeld wordt 30% zelf gebruikt en 70% terug geleverd.

Als we van de genoemde 6 panelen uitgaan met 305Wp per stuk, betekent dit per jaar 30% x 1.650 Kwh x € 0,22 = € 109 besparing voor zelfopgewekte stroom en 70% x 1.650 Kwh x € 0,22 = € 254 voor terug geleverde stroom. Dit betekent een totale besparing van € 363 per jaar.

Dus kort samengevat: met 6 panelen bespaart u gemiddeld € 363 per jaar (bij hetzelfde energiegebruik).

(Hier gaan dan nog wel de kosten vanaf voor huurders die een vergoeding betalen.)

Hoe zit het met dag- en nachtstroom?
Het is verstandig uw opgewekte stroom direct te gebruiken, dus zet uw apparaten (zoals (af)wasmachine of droger) overdag aan als het een zonnige dag is, in plaats van te wachten op de nacht.

Vergoeding

Mag Waardwonen een vergoeding vragen voor het ter beschikking stellen van zonnepanelen?
Ja, dat mag. Volgens de huurcommissie mag een woningcorporatie een vergoeding vragen voor roerende zaken als onderdeel van de servicekosten. De zonnepanelen waar Waardwonen een vergoeding voor vraagt, zijn roerend omdat ze eenvoudig te demonteren zijn.

Heeft de vergoeding gevolgen voor de huurtoeslag?
Nee, de vergoeding voor zonnepanelen zijn zogenaamde niet-subsidiabele servicekosten. Dat betekent dat geen effect heeft op uw huurtoeslag 

Sommige woningen hebben meer dan 6 panelen, maar betalen voor maximaal 6, waarom is dat?
Het aantal panelen kan per woning verschillen. Het aantal panelen wordt bepaald op basis van de beoogde energetische prestatieverbetering. Gemiddeld leggen we 6 pv-panelen op een woning. Als we meer pv-panelen plaatsen, heeft dat vaak te maken met een minder efficiënte ligging van het dak. Dat betekent ook minder voordeel per pv-paneel. Om dit effect voor de huurder te compenseren, betaalt de huurder een vergoeding voor maximaal 6 pv-panelen.

Ik heb de jaarafrekening van de energieleverancier gekregen en het bedrag van terug geleverde elektriciteit is lager dan de vergoeding die ik dit jaar heb betaald. Hoe kan dat?
Op de afrekening staat alleen de elektriciteit die terug geleverd is. Dat is elektriciteit die wel werd opgewekt maar niet door u is gebruikt. De opgewekte elektriciteit die u direct hebt gebruikt is ook een besparing. Gemiddeld wordt 30% zelf gebruikt en 70% terug geleverd.

Schoonmaken 

Worden de zonnepanelen ook schoongemaakt?
Nee in principe niet. De panelen zijn voorzien van een coating die ervoor zorgt dat de panelen schoon blijven. Bij woningen die structureel last hebben van bladluis of mosaanslag reinigt Waardwonen de panelen. Geef het aan als u denkt dat dat bij u het geval is, zodat wij dit kunnen beoordelen.

Mag ik ze zelf schoonmaken?
In principe is het niet nodig om ze schoon te maken, maar het mag wel. Houd daarbij rekening met uw eigen veiligheid en die van anderen! De panelen mogen niet gereinigd worden met een hogedrukreiniger. Het reinigen mag ook niet met een bijtend of krassend schoonmaakmiddel. U kunt wel een zachte borstel of spons gebruiken. Als u een bedrijf inschakelt voor het schoonmaken, dan zijn de kosten uiteraard voor u.

Er lijkt iets mis

Mijn zonnepanelen wekken bijna geen stroom op
Soms leveren zonnepanelen minder stroom op. Bijvoorbeeld op een
donkere dag is of omdat er sneeuw ligt. Dit is normaal. Maar bij heldere en zonnige dagen moeten de panelen natuurlijk wel stroom opwekken. Is dat bij u niet het geval, neem dan contact op.

 Hoe kan ik controleren of de zonnepanelen goed functioneren?
Op de omvormer – die de opbrengt van de panelen aangeeft –  kunt u het verbruik aflezen. Mocht een paneel defect zijn dan wordt het verbruik minder. Let op dat u dit controleert op zonnige en heldere dagen.

Wat moet ik doen als mijn panelen geen stroom opwekken?
Wanneer uw panelen geen stroom opwekken bij zonnige en heldere dagen, dan is er iets mis. Neem dat contact op. 

Sneeuwhekjes

Kan ik ook sneeuwhekjes krijgen voor onder de zonnepanelen?
We plaatsen automatisch sneeuwhekjes bij zonnepanelen op plaatsen waar vallend sneeuw/ijs een gevaar oplevert. Bijvoorbeeld op het dak boven de voordeur, pad of terras. Valt het sneeuw bijvoorbeeld gewoon op een plat dak dan doen we dit niet. In uitzonderlijk geval hebben we nog geen sneeuwhekjes geplaatst bij de zonnepanelen. Denkt u dat dat bij u het geval is, laat het ons weten.

Salderingsregeling

Wat houdt de salderingsregeling in?
De salderingsregeling houdt in dat de energieleverancier voor terug-geleverde elektriciteit hetzelfde tarief hanteert als voor de geleverde elektriciteit.

Blijft de salderingsregeling bestaan?
Nee, de overheid is van plan om de salderingsregeling geleidelijk af te bouwen. De overheid heeft dit nog niet definitief besloten maar er liggen plannen om de regeling vanaf 2023 per jaar af te bouwen naar nihil in 2030.

Waardwonen heeft bij het vaststellen van de maandelijkse vergoeding al rekening gehouden met de voorgenomen afbouw, zodat er een netto voordeel blijft voor de huurder.

Hoe zit het met de netto besparing als de salderingsregeling wordt afgebouwd?
Dan wordt de besparing minder. Bij de salderingsregeling krijgt u voor de terug geleverde elektriciteit dezelfde prijs als voor de afgenomen elektriciteit, de consumentenprijs. Deze consumentenprijs bestaat echter voor een groot deel uit (milieu)opslagen en belastingen. De nettoprijs van elektriciteit ligt tussen de 25% en 35% van consumentenprijs.

De afbouw van de regeling zal naar verwachting in ongeveer 7 jaar worden afgebouwd. Ieder jaar zult u een kleiner deel van de terug geleverde elektriciteit tegen de consumentenprijs verrekend krijgen totdat u alleen nog maar de netto elektriciteitsprijs verrekend krijgt. Deze prijs kan per leverancier overigens wel verschillen.

Bij het bepalen van de vergoeding heeft Waardwonen  rekening gehouden met de afbouw van de salderingsregeling vanaf 2023, zoals die door de overheid is voorgesteld en voorgenomen. Indien de overheid besluit om de salderingsregeling eerder of sneller af te bouwen, dan zullen wij de vergoeding opnieuw berekenen.