Leefbaarheid

Wij vinden het belangrijk om samen met bewoners te werken aan een thuis. Wij staan graag open voor uw mening en ideeën. Hiervoor zijn wij zichtbaar aanwezig in onze wijken en dorpen en we zoeken hiervoor de samenwerking met onze partners. In de wijken en dorpen zijn onze wijkconsulenten en buurtbeheerders uw eerste aanspreekpunten.

De buurtbeheerder is het gezicht in de wijk en daarmee vaak uw eerste aanspreekpunt bij bijvoorbeeld overlastzaken, vragen op het gebied van leefbaarheid of andere informatie. De buurtbeheerder richt zich vooral op leefbaarheid, bewonersparticipatie, preventie en handhaving (schoon, heel, veilig). Hiervoor werkt de buurtbeheerder samen met u als bewoners, medewerkers binnen Waardwonen en met andere partijen zoals bijvoorbeeld de gemeente, politie, zorgaanbieders en welzijn.

De wijkconsulenten werken aan sociale projecten en het verbeteren van de leefbaarheid in een wijk of complex. Ook bij wijkvernieuwingsprojecten is de wijkconsulent uw contactpersoon bij Waardwonen. De wijkconsulent is minder in de wijk aanwezig maar wel actief in het netwerk van sociale partners, gemeente en politie. De wijkconsulenten nemen deel aan verschillende leefbaarheidsoverleggen zoals vergaderingen van wijkplatforms of zorgnetwerken in de regio. Indien nodig, sluiten buurtbeheerders hierbij aan.

Net als de opzichters werken de wijkconsulenten en buurtbeheerders in een rayon. In onderstaand schema is te zien  wie waar werkt. Als de contactpersoon in uw buurt niet bereikbaar is, dan helpen zijn/haar collega’s u vanzelfsprekend verder.

Wijkconsulent:
Hanneke Muller (06 57745386) : Bemmel,  Haalderen, Angeren en Doornenburg
Peter Spaan (06 13508527): Huissen en Millingen aan de Rijn

Buurtbeheerder:
John Coppens (06 30259736)    : Huissen, Angeren en Doornenburg
Sydney van den Broek (06 10420217): Millingen a/d Rijn, Bemmel en Haalderen

Onze medewerkers zijn bereikbaar op hun 06-nummer of via telefoonnummer 026 326 30 50.