Huurdersorganisaties

Inspraak bij beleid en beheer

Wij vinden het erg belangrijk dat u prettig woont in uw woning en dat uw buurt prettig oogt. Suggesties omtrent verbetering zijn bij ons altijd welkom. Officieel hebben wij de verplichting minstens één keer per jaar overleg te voeren met onze huurders of huurdersvertegenwoordiging. Wij vinden het echter belangrijk om op regelmatige basis te praten met een vertegenwoordiging van huurders. Door regelmatig overleg te voeren verwachten wij een meerwaarde, zowel voor u als voor ons. Hiertoe is de afgelopen jaren een actieve bewonersparticipatie opgezet.

Wij onderscheiden drie niveau’s van meedenken en meepraten met ons:

    • Het eerste niveau is het individuele niveau. U neemt per telefoon, brief of e-mail contact met ons op.
    • Het tweede niveau is het wijkniveau. Op dit niveau worden zaken omtrent de woonomgeving en het beheer van de woningen in de desbetreffende wijk aan de orde gesteld. Waardwonen praat hierover met diverse bewonerscommissies uit de wijken.
    • Het derde niveau bevindt zich op corporatieniveau. Meedenken en meepraten over onder andere het huurbeleid, verkoopbeleid en financiële beleid. Hiervoor zijn de Bewonersraad Lingewaard en Huurdersvereniging Millingen aan de Rijn in het leven geroepen. Zij behartigen de belangen van alle huurders, ook die van u.

 

    Voor meer informatie over bewonersparticipatie kunt u terecht bij de afdeling Wonen.