Huur opzeggen

Spelregels bij verhuizen

Bij Waardwonen kunt u de huur op elke werkdag van de maand opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. De einddatum dient een werkdag te zijn. Als de door u vermelde einddatum een feestdag, zaterdag of zondag is, wordt de eerstvolgende werkdag de opzegdatum. U kunt ook al meer dan een maand van tevoren opzeggen, het voordeel daarvan is dat de woning eerder op de website van Entree wordt geadverteerd en u dus eerder weet wie de nieuwe huurder wordt. U kunt met hem of haar dan eventueel overname van roerende zaken (gordijnen, vloerbedekking et cetera) regelen. Om overnames te kunnen regelen is het belangrijk dat u meewerkt aan de bezichtiging van de woning door een kandaat.

U kunt de huur opzeggen door onderstaand formulier in te vullen. Meer informatie over het opzeggen van de huur kunt u onderaan deze pagina vinden.

Huur opzeggen

  Dit kan leiden tot bezichtiging en eventueel overname van goederen.
 • DD slash MM slash JJJJ
 • Bij Waardwonen kunt u de huur op elke werkdag van de maand opzeggen, met een opzegtermijn van een maand. Als de door u vermelde einddatum een feestdag, zaterdag of zondag is, wordt de eerstvolgende werkdag de opzegdatum.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 

Huuropzegging per brief

Het opzeggen van de huur kan ook schriftelijk door een huuropzeggingsformulier in te vullen en op te sturen. U kunt natuurlijk ook zelf een brief schrijven waarin u de huur opzegt. Let u er dan wel op dat u duidelijk aangeeft:

 • Uw naam en indien van toepassing de naam van uw echtgeno(o)t(e) / medehuurder
 • Uw huidige adres
 • Datum gewenste beëindiging
 • Toekomstig adres
 • Het telefoonnummer waaronder wij u kunnen bereiken
 • E-mailadres

Huuropzegging bij overlijden

Wanneer een huurder is overleden en er is geen overblijvende partner, dient de huur van de woning worden opgezegd. U kunt hiervoor een apart huuropzegging erven invullen en afgeven op ons kantoor. Naast de gegevens over de huurder, woning en opzegdatum, dient ook een machtiging ingediend te worden, waarin staat wie namens de erven de huuropzegging afhandelt. Deze machtiging dient door alle erven ondertekend te zijn. Tevens moet een akte van overlijden bijgevoegd worden.

Zodra Waardwonen uw volledige huuropzegging heeft ontvangen, sturen wij u een bevestiging. In deze bevestiging staat tevens de datum vermeld waarop een medewerker van Vastgoed en Ontwikkeling (een opzichter) bij u langs komt voor de eerste en tweede opname van de woning. De opzichter komt twee keer bij u langs, de eerste keer om te kijken in welke staat uw woning verkeert en de tweede keer, op de dag dat u de sleutels in moet leveren, om te bezien of u de woning in de juiste staat achterlaat.

Bij de bevestiging van de huuropzegging treft u een enquêteformulier aan. Hierin wordt ondermeer gevraagd wat u van uw woning en onze dienstverlening vindt. Deze gegevens kunnen wij gebruiken om onze dienstverlening waar mogelijk te verbeteren of aan te passen. Tevens ontvangt u het formulier Beëindigen huurovereenkomst, hierin staat de verdere afhandeling beschreven.

Eerste opname

Tijdens de eerste opname beoordeelt de opzichter de staat waarin uw woning verkeert. Hij noteert alle op- en aanmerkingen op het eerste opnamerapport. Tijdens de eerste opname wordt vooral gelet op:

 • Onderhoud voor rekening van de huurder
 • Wijzigingen in of aan de woning, welke zijn aangebracht dan wel zijn overgenomen van de vorige huurder
 • Gebreken/schade in of aan de woning
 • Aanwezigheid van voorzieningen

De opzichter noteert op het eerste opnamerapport welke zaken er verwijderd, aangepast of gerepareerd moeten worden. Dit rapport ontvangt u per mail.

U dient de woning niet in oorspronkelijke staat, maar in goede, verhuurbare staat achter te laten.

Let op: Indien u oudere vloerzeilen in de woning heeft, verzoeken wij u te wachten met het verwijderen van deze vloerzeilen tot na de voorinspectie. Dit omdat het kan zijn dat men anders asbesthoudend zeil verwijdert en de woning en de omgeving zou kunnen besmetten met asbestvezels!

Eventuele overname van roerende zaken door de nieuwe huurder is mogelijk als hij/zij dat wil. De nieuwe huurder is echter tot niets verplicht. Afhandeling van deze overname is een zaak tussen u en de nieuwe huurder.

Indien er geen opvolgende huurder bekend is, dient u de woning leeg op te leveren. Wanneer er wel overnames worden afgesproken, legt u dit vast en ondertekent u beiden het overnameformulier dat u van ons ontvangt.

Tweede opname

De opzichter controleert tijdens de tweede opname van de woning aan de hand van het eerste opnamerapport de technische staat van uw woning. Indien van toepassing wordt het ondertekende overdrachtformulier roerende zaken ingenomen en gecontroleerd. Wij verwachten dat bij de oplevering het volgende gereed is:

 • Bij oplevering is de woning schoon en leeg.
 • Verwijder alle roerende goederen uit de woning. Denk hierbij aan kasten, meubels en stoffering.
 • Alle onderdelen die bij de woning horen, zijn aanwezig en heel. Vervang kapotte of beschadigde deuren, spiegels, schakelaars, etc.
 • Verwijder eventuele vloerbedekking en lijmresten op vloeren en trappen.
 • Verwijder alle schroeven en spijkers, stickers en plakplastic.
 • Alle sleutels van de binnendeuren en vaste kasten in de woning zijn aanwezig.
 • Alle veranderingen van de binnendeuren en vaste kasten in de woning zijn aanwezig.
 • Alle veranderingen waar u van Waardwonen geen toestemming heeft gekregen, maakt u ongedaan tenzij Waardwonen alsnog akkoord gaat met de verandering.
 • Heeft u een tuin of balkon? Zorg dan deze schoon en zonder losliggende materialen wordt opgeleverd. Zorg ook dat alle planten, struiken en hagen gesnoeid en van acceptabele hoogte zijn.
 • Verwijder afval en vuil uit de woning. Laat ook uw afvalcontainer schoon en leeg achter.

Als blijkt dat u niet alle werkzaamheden conform het eerste opnamerapport heeft uitgevoerd, wordt u schriftelijk in gebreke gesteld en krijgt u tien dagen de gelegenheid de omschreven werkzaamheden alsnog uit te voeren. Tevens worden de geschatte kosten vermeld indien Waardwonen de werkzaamheden laat uitvoeren. U dient wel de huur van deze tien dagen te betalen. U kunt ook aangeven dat u wilt dat Waardwonen de werkzaamheden op uw kosten uitvoert.

Mochten de werkzaamheden na deze tien dagen niet uitgevoerd zijn, dan zal Waardwonen de werkzaamheden op uw kosten uitvoeren. Daarnaast bent u natuurlijk over de periode van het uitvoeren van de werkzaamheden door Waardwonen huur verschuldigd.

Als alles conform afspraak is uitgevoerd, neemt de opzichter de meterstanden voor de administratie van Waardwonen op en vult, indien van toepassing, het warmtemetingsformulier in. U tekent deze formulieren en het tweede opnamerapport. U ontvangt een afschrift van het opnamerapport.

Energieverhuizing

Het is belangrijk dat u tenminste twee weken voor het inleveren van de sleutels, de verhuizing doorgeeft aan uw energieleverancier. Bel hiervoor de klantenservice van uw energieleverancier of kijk op hun internetpagina.

Eindafrekening

Zodra u de sleutel van uw woning heeft ingeleverd, maken wij een eindafrekening voor uw woning.  In de eindafrekening staat vermeld tot wanneer u de woning heeft gehuurd. Indien u teveel huur heeft betaald ontvangt u het teveel betaalde bedrag op uw bankrekening. Als u nog huur of mutatiekosten dient te betalen, ontvangt u hiervoor een rekening.