Einde medehuur

U wilt de woning verlaten

Als u de woning wilt verlaten door bijvoorbeeld het eindigen van uw relatie en uw ex-partner blijft wonen in de woning, dan moet u schriftelijk een verzoek indienen om afstand te doen van de woning. Dit kan door middel van het huuropzeggingsformulier einde medehuur. Zelf een brief schrijven waarin u verzoekt om einde medehuur kan natuurlijk ook. In de brief moet in ieder geval staan:

  • uw naam
  • het adres van de woning die u gaat verlaten
  • per wanneer u de woning gaat verlaten
  • de naam van de achterblijvende huurder
  • uw nieuwe adres

Tevens dient het verzoek door u ondertekend te zijn.

U kunt het verzoek sturen naar: :

Waardwonen
t.a.v. afdeling Wonen
Postbus 43
6850 AA Huissen

In leveren bij een van onze kantoren kan natuurlijk ook.

Uit het opzeggingsformulier blijkt dat u afziet van de woning en uw ex-partner als hoofdhuurder in de woning blijft wonen. Om de achterblijvende huurder alleen als hoofdhuurder te benoemen wordt er een opname gedaan van de woning.

Opname woning

De woning zal worden opgenomen door een opzichter van Waardwonen. Hij maakt een opnamerapport van de woning. Zowel u als de achterblijvende huurder dienen beiden bij de opname aanwezig te zijn. De achterblijvende huurder accepteert met het tekenen van het rapport de woning in de huidige staat. U doet met het tekenen van het rapport afstand van de woning. Dit houdt in dat uw verplichtingen uit de huurovereenkomst, ten aanzien van de technische staat van de woning, komen te vervallen.