Woontips

Verstandig ventileren

Het nadeel van een kierdicht huis is dat er vrijwel geen natuurlijke ventilatie is. En ventileren is absoluut noodzakelijk voor de afvoer van vocht en het verversen van de gebruikte lucht in huis. Als u verstandig ventileert blijft het energieverlies beperkt. Sterker nog, u kunt meer energie verliezen als u niet ventileert. Want als de lucht binnen steeds vochtiger wordt, moet u steeds harder stoken om al dat vocht op temperatuur te houden en te laten verdampen.

Hoe ventileert u verstandig?

U kunt het beste de woning twee keer per dag goed doorluchten. Draai de thermostaat een half uur van tevoren laag en zet dan ramen en deuren vijftien tot twintig minuten tegenover elkaar open. Zorg er tevens voor dat er altijd een klepraampje of ventilatie-rooster openstaat in vochtige ruimtes.

 

Tips voor de controle, het bijvullen en ontluchten van de cv-installatie

 • Controleer de waterdruk in het begin van het stookseizoen wekelijks. Deze druk kunt u aflezen op de druk- of manometer.
 • De waterdruk dient minimaal 1 bar te zijn en maximaal 2 tot 2,5 bar, afhankelijk van het type ketel dat u heeft. Kijk voor de juiste waarde op de gebruiksaanwijzing.
 • De maximale waterdruk is ook vaak op de manometer aangegeven door een instelbare rode wijzer.
 • Als de waterdruk om of nabij het minimum is, dient u water bij te vullen.

Bijvullen van de cv-installatie

 • Stel eerst de ketel buiten bedrijf. Dus: stekker eruit.
 • Laat vervolgens de ketel afkoelen. Nooit een warme ketel bijvullen met koud water want dan kan deze scheuren!
 • Draai vervolgens alle radiatorkranen in huis open.
 • Koppel de vulslang aan de waterkraan. Hou het andere uiteinde boven een emmer en draai de kraan een stukje open zodat de slang zich vult met water.
 • Sluit nu de kraan en bevestig de volle slang aan de vulkraan van de installatie.
 • Draai nu de waterkraan weer open (niet te ver) en draai vervolgens, met de bijbehorende sleutel, de vulkraan (een kwartslag) open.
 • Als de manometer de gewenste druk aangeeft, sluit u eerst de vulkraan en daarna pas de waterkraan.
 • Nu kunt u de slang aan beide zijden weer afkoppelen. Denk om het water dat nog in de slang zit.

Ontluchten is ook nodig (borrelende radiator)

 • Als u een borrelend geluid hoort, zit er lucht in de installatie. Om deze geluiden kwijt te raken moet u de installatie ontluchten en bijvullen.
 • Zet de thermostaat laag en trek de stekker uit het stopcontact zodat de pomp stopt.
 • Wacht nu een kwartiertje en ontlucht de installatie via de ontluchtingskraantjes op de ketel en radiatoren.
 • Begin altijd bij de ketel. Draai het ontluchtingskraantje open, laat de lucht ontsnappen, wacht tot er water uitkomt en draai dit dan weer dicht.
 • Op deze wijze moet u alle radiatoren langs. Soms moet dit proces een paar maal worden herhaald. Sommige installaties hebben een automatische ontluchting, zodat u dat niet handmatig hoeft te doen.
 • Vul hierna de installatie bij totdat de juiste waterdruk is bereikt.
 • Omdat vers water altijd zuurstof bevat, dat langzaam vrijkomt, moet u na een paar dagen nog een keer ontluchten.
 • Het borrelen moet nu verleden tijd zijn.

Wintertips

 • Bescherm kranen, leidingen en watermeter tegen bevriezing, door ze af te tappen of te isoleren.
 • Laat, bij strenge vorst, de kamerthermostaat minstens op 10 graden staan en zet alle radiatoren open om bevriezing te voorkomen.
 • Ontlucht de cv-installatie vóór de winter en vul eventueel water bij.

Tips om goed en veilig te boren

 • Boor nooit recht onder of boven een stopcontact.
 • Controleer met een leidingzoeker of er een leiding door de muur loopt.
 • Boor in betegelde wanden altijd in de voeg, om de tegels niet te beschadigen.
 • Dingen die zwaar zijn, of waar veel kracht op komt, moeten worden vastgezet met een keilbout.

Waar een rookmelder plaatsen?

Voor optimale veiligheid zou eigenlijk op elke verdieping een rookmelder moeten hangen. De meest geschikte plaatsen zijn de gang, de overloop en boven de trap. De melders moeten tegen het plafond worden geplaatst of tegen de muur vlak onder het plafond. De beste plek op een zolder met schuine dakwand is tenminste 90 centimeter onder de nok. Een rookmelder in de keuken is niet verstandig i.v.m. warmte en damp van het koken.

Veilig behangen

Om mooi te kunnen behangen dienen de kappen van de wandcontactdozen op de muur te worden verwijderd. Voor uw veiligheid is het belangrijk om zeker te weten dat er geen spanning meer op de contactdozen staat. Een gemakkelijke manier om dit te testen is met een klein schemerlampje of nachtlampje. Sluit het lampje aan op de contactdoos en schakel dan de betreffende groep uit. Als het lampje uit gaat heeft u de juiste groep te pakken. U kunt dan veilig de kap demonteren en verder behangen.

Voor het eventueel afhalen van oud behang kunnen huurders tegen een borgsom een afstoomapparaat bij Waardwonen huren. Dat is altijd handig.

Hoe maak ik een mooi terras van sierbestrating?

Maak eerst een ontwerpschets van de tuin. Zorg ervoor dat de afmetingen van terras en paden een meervoud bedragen van het gekozen formaat steen, zeker bij tegels. Dit voorkomt veel hakwerk bij het aanleggen. Aan de hand van een goede tekening kunt u precies uitrekenen hoeveel vierkante meter stenen u nodig heeft.

Vervolgens zet u het plan conform uw tekening in de tuin uit. Dit kunt u doen door stokjes in de grond te steken en hierlangs touwtjes te spannen.

Graaf dan een laag grond weg voor het zandbed. De dikte van het zandbed is afhankelijk van de grondsoort. Als vuistregel kunt u bijvoorbeeld hanteren: 10 cm voor een stevige bodem tot 25 cm voor een slappe ondergrond.

Denk ook aan het afschot van de terrassen voor de waterafvoer. Werk altijd met opsluitbanden langs de bestrating, om uitlopen te voorkomen. Voordat u kunt beginnen met het echte bestraten, moet u eerst de opsluitbanden nauwkeurig stellen. Als u deze goed waterpas heeft geplaatst kunt u de ondergrond hierop vlak maken.

Als u wilt werken met een cirkel, dan moet u van buiten naar binnen werken. Momenteel zijn er speciale cirkelpakketten te koop met op maat gemaakte, taps toelopende stenen.

Als u bij het aanleggen van sierbestrating de nodige aandacht en tijd besteedt, kunt u jaren genieten van uw nieuwe terras of pad.