Asbest

Asbest is een bouwmateriaal dat bestaat uit microscopisch kleine vezels. Daardoor is het sterk, slijtvast, brandwerend en bestand tegen zuur. Maar asbest is riskant. De kleine vezeltjes kunnen, als ze vrijkomen, schade veroorzaken aan de longen. Het is sinds 1993 verboden om asbest te verkopen, te gebruiken of te bewerken. Asbest komt nog veel voor in woningen die gebouwd zijn tussen 1945 en 1993.

Welke soorten asbest zijn er?

  • Hechtgebonden asbest: de asbestvezels zijn stevig verankerd in een basismateriaal, bijvoorbeeld een golfplaat van asbestcement. Hechtgebonden asbest is niet gevaarlijk maar als hechtgebonden asbest wordt beschadigd, bewerkt, of gesloopt kunnen toch gevaarlijke vezels vrijkomen. Daarom heeft de overheid strenge regels opgesteld die dergelijke klussen verbieden.
  • Niet-hechtgebonden asbest: de asbestvezels zijn niet of nauwelijks vastgezet in een basismateriaal en kunnen bij beschadiging, bewerking door zagen, boren, schuren, of slopen makkelijker losraken. Deze soort is bijvoorbeeld spuitasbest of brandwerende beplating. Men kan alleen vezels inademen als die op een of andere manier zijn losgekomen. Dat risico is het grootst bij niet-hecht gebonden asbest. Dat komt doordat de vezels niet of nauwelijks vastzitten in een basismateriaal. De vezels kunnen daarom bij bewerking of beschadiging makkelijk vrijkomen.

Waar kan asbest voorkomen?

  • In woningen gebouwd tussen 1945 en 1993.
  • Op plekken die door weersinvloeden konden slijten: bijvoorbeeld gevels, daken, op schuren en garages. Als brandwerend plaatmateriaal, bijvoorbeeld in garages en meterkasten, rond schoorstenen, ventilatiekanalen en cv-ketels.
  • In sommige soorten vinyltegels en -zeil, geproduceerd voor 1984.
  • In huishoudelijke apparaten die warmte uitstralen, geproduceerd tot de jaren tachtig, bijvoorbeeld gevelkachels, föhns en broodroosters.

Wat doet Waardwonen hieraan?

Alle woningen die gebouwd zijn voor 1994 zijn geïnventariseerd op de mogelijke aanwezigheid van asbest. Indien er tijdens de inventarisatie asbest is aangetroffen dan heeft u daarover eind november 2014 een brief ontvangen en een plattegrond (meterkastkaart) met daarop aangegeven waar asbest in uw woning is verwerkt. In ons asbestbeleidsplan is opgenomen dat wij voor 2024 het risicovolle asbest verwijderd of afgeschermd hebben zodat het vrijkomen van asbestvezels wordt voorkomen. U krijgt hierover te zijner tijd een brief op het moment dat uw woning aan de beurt is.

Wat verwachten wij van u?

Neem voor uw eigen veiligheid altijd contact met Waardwonen op als:

  • U gaat klussen in een woning die gebouwd is voor 1994.
  • U denkt dat u asbest of asbesthoudende materialen in huis heeft die niet op de meterkastkaart staat.

Wat moet u niet doen

  • Verzaag, schuur, breek, boor, of sloop nooit zelf asbest. Dat is zelfs strafbaar.
  • Verwijder nooit zomaar zelf asbest, ook geen vloerzeil of golfplaten.

Wat gebeurt er met het “onzichtbare” asbest?

De onzichtbare toepassingen van asbest zijn verwerkt in de constructie van de woning. Hierdoor komen geen asbestvezels vrij bij normaal gebruik.

Meer informatie

Meer relevante informatie over asbest is te vinden in het handboek Asbest dat Aedes in 2011 ontwikkelde. Uitgebreide informatie van de overheid is te vinden op Kenniscentrum Infomil:

Vragen

Heeft u vragen, wilt u klussen of maakt u zich zorgen? Neem contact op met Waardwonen via telefoonnummer 026 – 326 30 50 of stuur een e-mail naar info@waardwonen.nl