Huurtoeslag

Het kan zijn dat u recht heeft op huurtoeslag. Dit is een bijdrage van de overheid in uw huurlasten – de vroegere huursubsidie. De Belastingdienst bepaalt of u recht heeft op huurtoeslag. Ze kijken daarvoor naar de hoogte van uw huur, uw inkomen en uw vermogen.

Huurtoeslag aanvragen
Huurtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst, via de website www.toeslagen.nl of via telefoonnummer 0800 – 05 43. U ontvangt dan binnen 10 werkdagen een aanvraagformulier waarmee u huurtoeslag kunt aanvragen. Heeft u wat hulp nodig bij het invullen? Neem gerust contact op met onze klantenservice. Dat kan via 026 – 326 30 50

Voorlopige toekenning huurtoeslag controleren
Enkele weken na uw aanvraag ontvangt u van de Belastingdienst de voorlopige toekenning of de afwijzing van de huurtoeslag. Op dit bericht staan de gegevens die gebruikt zijn bij de berekening van uw huurtoeslag. Controleert u deze gegevens nog even? Het zou zonde zijn als u teveel huurtoeslag ontvangt en het later terug moet betalen, of als u minder krijgt dan waar u recht op heeft.

Huurtoeslag met terugwerkende kracht
Het kan zijn dat u al recht had op huurtoeslag vóór u een aanvraag indiende. U kunt de Belastingdienst dan vragen de toeslag met terugwerkende kracht uit te betalen. Op de website van de belastingdienst vindt u meer informatie over toeslagen.

Uitbetaling huurtoeslag op uw eigen bankrekening
De Belastingdienst maakt uw huurtoeslag over naar uw eigen bankrekening. Vul op het aanvraagformulier dan ook uw eigen rekeningnummer in en niet dat van Waardwonen.

Geef wijzigingen zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst
U bent zelf geheel verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die te maken hebben met uw huurtoeslag. Verandert de samenstelling van uw huishouden? Daalt of stijgt uw inkomen of dat van inwonende personen? Zijn er andere wijzigingen die (mogelijk) invloed hebben op uw recht op huurtoeslag? Geef die dan zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en eventuele sancties voor het niet tijdig doorgeven van relevante wijzigingen.

Wilt u hulp of heeft u vragen?
Wilt u meer weten over huurtoeslagen of hebt u wat hulp nodig bij het invullen van de aanvraag? Onze Klantenservice helpt u graag verder. De uiteindelijke behandeling en goedkeuring van aanvragen voor huurtoeslag gebeurt door de Belastingdienst Toeslagen.