Huurovereenkomst

In de huurovereenkomst staan de afspraken tussen u en Waardwonen over het huren van uw woning.  In het huurcontract staat onder meer: de ingangsdatum, de hoogte en opbouw van de huur, het adres en een omschrijving van het gehuurde, het tijdstip van betaling en de datum waarop jaarlijks de huur wordt verhoogd.

In de algemene huurvoorwaarden staan de rechten en plichten van zowel u als huurder en ons als verhuurder.