Urgentie

Wanneer u onverwacht in een onhoudbare situatie terechtkomt en dringend woonruimte nodig heeft, moet u eerst proberen zelf een oplossing te zoeken. Als dat niet op korte termijn lukt, dan kunt u urgentie aanvragen. Daarmee krijgt u voorrang bij woningtoewijzing. Wilt u weten of het zin heeft om urgentie aan te vragen? Maak dan een afspraak met een van onze verhuurmedewerkers om uw persoonlijke situatie te bespreken. Dan kunnen zij een redelijke inschatting maken of het zin heeft een urgentieaanvraag te doen. Hierna bepaald u zelf of u een urgentieaanvraag wilt doen.

Meer informatie over het aanvragen van urgentie is te lezen op www.urgentiecommissie.nl