Urgentie

Het kan gebeuren dat u onverwacht in een onhoudbare situatie terechtkomt en dringend woonruimte nodig heeft. U moet dan eerst zelf proberen om een oplossing te vinden. Als dat niet op korte termijn lukt, kunt u bij de woningcorporatie in uw gemeente urgentie aanvragen. Een urgentieverklaring geeft u voorrang bij woningtoewijzing.

Wilt u weten of u voor urgentie in aanmerking komt? Maak dan een afspraak met een van onze verhuurmedewerkers om uw persoonlijke situatie te bespreken. Zij maken dan een inschatting of het zin heeft om een aanvraag te doen. U bepaalt vervolgens zelf of u inderdaad een urgentieaanvraag doet.

Op www.urgentiecommissie.nl vindt u meer informatie over het aanvragen van urgentie.