Passend toewijzen

Wat betekent passend toewijzen?

De overheid heeft deze norm in de nieuwe Woningwet opgenomen om te voorkomen dat huishoudens met een beperkt inkomen in een te dure woning terechtkomen. Daarmee wil de overheid de kosten voor de huurtoeslag beperken en de woonlasten voor huishoudens met een laag inkomen betaalbaar houden. Passend toewijzen wil dus eigenlijk zeggen ‘huren naar inkomen’. Op de website van Entree vindt u een uitgebreide uitleg en filmpjes.

Wat betekent dit voor woningzoekenden? 

Door het passend toewijzen moeten de aangesloten corporaties bij het toewijzen van woningen rekening houden met de huishoudgrootte en het verzamelinkomen van de nieuwe huurder. Bent u op zoek naar een woning en heeft u een inkomen onder de huurtoeslaggrens? Dan komt u alleen in aanmerking voor woningen met een huur tot en met € 597,30 (als u met 1 of 2 personen bent) of tot en met € 640,14 (als u met 3 of meer personen bent). Hierdoor huurt u een woning met een huur die past bij uw huishoudinkomen.

Woningen met een huurprijs tot en met € 710,68

In onderstaand schema ziet u op welke woningen u kunt reageren. Dit is afhankelijk van uw inkomen en huishoudgrootte.

Woningen met een huurprijs vanaf € 710,68

Woningen met een huurprijs boven de € 710,68 worden geadverteerd of via direct te huur verdeeld. Bij deze woningen geldt meestal een minimaal inkomen. Dit staat in de advertentie vermeld. Het is ook mogelijk dat corporaties deze woningen op een andere manier aanbieden, bijvoorbeeld via hun eigen website of via een makelaar. Indien u interesse heeft in woningen met een huurprijs boven de € 710,68, informeer dan bij de corporatie(s) in de gemeente waar u wilt wonen.

Controleer uw inschrijfgegevens via Mijn Entree!

Het is belangrijk dat de gegevens van uw inschrijving bij Entree actueel zijn. Zodra er veranderingen in uw verzamelinkomen of de samenstelling van uw huishouden zijn, pas dit dan direct aan. Dat voorkomt teleurstellingen achteraf. Bij uw inschrijving vult u uw verzamelinkomen van 2016 x 1,0119 (indexatie naar 2017)..Twijfelt u of u het juiste verzamelinkomen heeft ingevuld? Neem dan contact met ons op.  Is uw verzamelinkomen gewijzigd sinds 2017? Dan geeft u aan dat de corporatie uit moet gaan van uw (actuele) inkomen in 2018. Hiervoor moet u uiteraard recente inkomensgegevens overleggen.

Uw gegevens worden bij de toewijzing van een woning gecontroleerd. Om te controleren wat uw inkomen is, moet u in ieder geval beschikken over een Inkomensverklaring 2015. Deze kunt u opvragen bij de Belastingdienst via 0800 – 05 43 of online via Mijn Belastingdienst. Voordeel hiervan is dat de inkomensverklaring direct uit te printen is.