Doorstroombeleid Waardwonen

Uw woonwensen kunnen in de loop der tijd veranderen. Bijvoorbeeld omdat de samenstelling van uw huishouden is veranderd. Bent u ouder dan 55 jaar? Woont u in een grote eengezinswoning van Waardwonen en denkt u weleens aan verhuizen naar één van onze (kleinere) levensloopbestendige woning? Dan is ons Doorstroombeleid waarschijnlijk interessant voor u.

Met ingang van 1 juli 2020 kunnen huurders van een grote eengezinswoning, met minimaal 3 slaapkamers, met voorrang verhuizen naar vrijkomende levensloopbestendige woningen (appartement of gelijkvloers) die onder het Doorstroombeleid vallen. Deze woningen hebben maximaal twee slaapkamers. Bovendien neemt u dan uw huidige huurprijs mee naar de nieuwe woning. En als de nieuwe woning goedkoper is dan de huidige woning, dan betaalt u de laagste huurprijs. Ook woningen met de strategie Verkoop (dit is bij de huidige bewoners bekend) vallen onder het Doorstroombeleid als aan de voorwaarden wordt voldaan.

Wat is doorstromen?
We spreken van ‘doorstromen’ als onze huurders verhuizen naar een andere huurwoning die beter aansluit bij hun levensfase. De achtergelaten woning komt weer beschikbaar voor andere woningzoekenden. Zo ontstaat beweging op de woningmarkt. Voor deze regeling wijzen we jaarlijks speciaal een aantal doorstroomwoningen aan. De vrijgekomen eengezinswoningen stellen we vervolgens beschikbaar voor starters tot 30 jaar en jonge gezinnen tot 35 jaar.

Val ik onder het Doorstroombeleid?
U valt onder het Doorstroombeleid van Waardwonen als u voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  • U huurt op dit moment een ruime eengezinswoning van Waardwonen met minimaal 3 slaapkamers. Deze woning komt vrij als u verhuist.
  • U bent ouder dan 55 jaar.
  • Uw inkomen past bij de huurprijs van de nieuwe woning (zie Passend toewijzen op entree.nu)
  • U staat ingeschreven als woningzoekende bij Entree.
  • Er is geen achterstand in de huurbetalingen en er is geen overlastdossier.

Hoe weet ik welke woningen voor doorstromen in aanmerking komen?

Het aanbod betreft de voor doorstroming gelabelde woningen geschikt voor 55 jaar en ouder die als maatwerk zijn aangemerkt in de prestatieafspraken.

In onze advertenties op entree.nu geven we duidelijk aan dat het gaat om een woning die onder het Doorstroombeleid van Waardwonen valt. De woning wordt vervolgens toegewezen aan de doorstromer met de langste meettijd.

Wilt u meer weten? Neem contact op via 026 – 326 30 50