Wij zoeken een Bestuurssecretaris! 

Vacature

Wil jij werken op een plek waar je het verschil kan maken? Waar je werkt in het belang van de organisatie en haar belanghebbenden? Ben jij een onafhankelijke adviseur én expert op goverance en juridische vraagstukken? Wil je graag een leuke en gezellige werkplek met korte lijnen, waar je veel kunt leren, maar waar je ook veel eigen verantwoordelijkheid krijgt? Dan moet je zeker reageren!

Wat ga je doen?

 • Je adviseert (gevraagd en ongevraagd) de directeur -bestuurder, het managementteam en de Raad van Commissarissen op het gebied van governance en juridische vraagstukken.
 • Je voert regie op bestuurlijk-juridische dossiers, bereidt deze voor en zorgt voor het juist en tijdig doorlopen van het bestuurlijke besluitvormingsproces (vergadering Raad van Commissarissen,  Managementteam, Ondernemingsraad en bewonersparticipatie op organisatieniveau).
 • Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden en coördineren van de bestuurlijke verantwoording (jaarverslag, visitaties, rapportages en andere verantwoordingsstukken).
 • Je bent de sparringpartner van de directeur- bestuurder voor bestuurlijke en beleidsmatige vraagstukken en vanuit je juridische kennis adviseer je over professioneel opdrachtgeverschap, samenwerkingscontracten, corporate governance en compliance met wet- en regelgeving.
 • Je adviseert en ondersteunt de Raad van Commissarissen en haar commissies. Je zorgt voor het organiseren en voorbereiden van de vergaderingen van bestuur en toezichthouder, onderhavige besluitvormingsprocessen en draagt zorg voor een heldere verslaglegging. Je speelt een belangrijke rol bij de opvolging, uitvoering en evaluatie van genomen besluiten.
 • Je bent sparringpartner voor de directeur- bestuurder en het managementteam over strategische keuzes, de vertaling daarvan naar concreet beleid, de implementatie in de organisatie en zorgt voor afstemming en in- en extern draagvlak.
 • Je bent verantwoordelijk voor (de procesgang van de) afhandeling van juridische klachten en afstemming met de huurders, klachtencommissie, huurcommissie, verzekeraars en rechtsbijstand.
 • Je bewaakt dat de organisatie in al haar geledingen handelt conform de principes van good governance en adviseert over bijsturing waar nodig.
 • Je coördineert en bewaakt de afspraken die gemaakt zijn met de externe toezichthouders, zoals Autoriteit Woningcorporaties (AW) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
 • Je bent sparringpartner voor de Raad van Commissarissen en neemt deel aan vergaderingen de Raad van Commissarissen.

Dit ben jij

Adviseren is je op het lijf geschreven. Je bent de juridische vraagbaak voor de gehele organisatie. Op basis van ervaring en specifieke deskundigheid reik je overtuigende en beargumenteerde voorstellen aan voor vraagstukken. Je beschikt over uitstekende schriftelijke uitdrukkings- en verslaglegging vaardigheden. Je hebt oog voor ontwikkelingen in onze omgeving en kunt de invloed hiervan voor Waardwonen inschatten en vertalen naar concrete acties. Je hebt bovendien een sterke overtuigingskracht waarmee je een breed draagvlak creëert. Daarbij stel je de belangen van anderen (medewerkers, huurders, stakeholders, maatschappij) op de eerste plaats, zie je wat nodig is en heb je de capaciteiten om daar iets mee te doen en de moed om daarnaar te handelen. Je bent doelgericht en verbindt korte termijnbeslissingen aan lange termijndoelen. Tot slot ben je in staat om problemen te signaleren en met een helicopterview naar de organisatie te kijken.

Ook onze kernwaarden (klantgericht, omgevingsgericht, ondernemend, oplossingsgericht en samenwerken) zijn jou op je lijf geschreven.

Verder heb je:   

 • Academisch werk- en denkniveau, een juridische opleiding en minimaal vijf jaar ervaring in een soortgelijke functie (bij voorkeur bij een corporatie).
 • Een brede kennis van relevante wet- en regelgeving ten aanzien van compliance, governance en visitatie, bijvoorbeeld huurrecht, woningwet, omgevingswet, wet goed verhuurderschap en AVG.   
 • Sterke analytische vaardigheden en bent organisatiesensitief.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden op zowel strategisch als tactisch niveau en bent in staat helder en krachtig advies te formuleren en/of leesbare stukken te maken.
 • Verbeteren, vernieuwen en innoveren is aan jou wel toevertrouwd.
 • Je wilt jezelf graag ontwikkelen en houdt van een uitdaging.

Dit zijn wij

Bij Waardwonen werk je voor een leuke sociale organisatie met 50 collega’s, waarmee je fijn samenwerkt en snel kunt schakelen. Elke dag werken we samen met bewoners en onze partners aan een thuis voor onze huurders. We zijn er voor alle huurders, van starter tot senior en van urgent woningzoekende tot statushouder. Ook huurders die speciale woonwensen hebben of ondersteuning nodig hebben, vinden bij ons een thuis.  

We zijn er vooral voor mensen die door hun inkomen of andere omstandigheden niet zelf kunnen voorzien in een passende woning. Samen met onze partners zorgen we ervoor dat onze huurders een betaalbare, veilige en prettig leefbare woonplek hebben. In ons ondernemingsplan, lees je waar we de komende jaren voor gaan. 

De bestuurssecretaris maakt onderdeel uit van het team Staf, samen met bijvoorbeeld onze HR Businesspartner, Concern Controller en Communicatieadviseur. De Bestuurssecretaris valt  functioneel en hiërarchisch onder de Directeur-bestuurder.  

Wat bieden wij jou? 

 • Prima arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Woondiensten. De functie is ingedeeld in schaal K (min. €4.367– max. €5.903, op fulltime basis, per 1 januari 2023).
 • 8 % vakantietoeslag en een goede pensioenregeling bij SPW (gebaseerd op middelloon, eerder stoppen dan 67 jaar is mogelijk).
 • Een persoonlijk loopbaanontwikkelingsbudget.
 • We hebben ook nog enkele aanvullende regelingen buiten de CAO, zoals extra bovenwettelijke verlofuren, een bijdrage aan je zorgverzekering, thuiswerkfaciliteiten en een eindejaarsuitkering.
 • Bij een 36-urige werkweek heb je recht op 218,6 vakantie-uren.
 • Een cafetariasysteem waarin je bijvoorbeeld extra vakantie-uren kunt kopen en voordelig lid kunt zijn van de vakbond.
 • Een actieve personeelsvereniging die regelmatig een uitje organiseert.
 • En natuurlijk… een prettige, informele werkomgeving, met fijne collega’s waar je snel mee kunt schakelen én lachen. Een plek waar je zeker het verschil kunt maken!

   Ben je enthousiast geworden? 

   We nodigen je van harte uit om te solliciteren. Stuur je motivatiebrief en cv naar hr@waardwonen.nl onder vermelding van ‘bestuurssecretaris’.

   Wacht niet te lang. De vacature sluit zodra we de juiste kandidaat hebben gevonden.

   • Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG).
   • Waardwonen is een werkgever waar iedereen welkom is. Iedere collega brengt waardevolle ervaring, expertise en kwaliteiten mee. Wij geloven in de meerwaarde van een diverse en inclusieve organisatie.

   Heb je nog vragen? 

   Neem contact op met Dimitri van Overbeek, HR Businesspartner via 06 51 89 68 48. Is solliciteren nog een stap te ver, maar ben jij wel benieuwd wat het betekent om in deze functie te werken bij Waardwonen? Ook dan kun je contact opnemen met Dimitri. Of bekijk onze website Werken bij Waardwonen.

   Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.