Klein Baal – Haalderen

Afgerond project Nieuwbouw

Op een braakliggend terrein van de gemeente Lingewaard bouwden we zes flexibele woningen. De woningen staan maximaal vijftien jaar aan Klein Baal. Daarna wil de gemeente hier andere woningen bouwen.

In september 2022 kregen huurders de sleutel van deze tijdelijke woningen. Dit zijn allemaal jongeren met een binding met Haalderen. Zij kregen voorrang bij de verhuur.

Bouwen voor starters

Vorig jaar maakten Waardwonen en de gemeente Lingewaard namelijk prestatieafspraken om meer te bouwen voor starters. Dit is het eerste project van tijdelijke woningen, speciaal voor jongeren. De woningen zijn 36m2 groot en hebben 1 slaapkamer.

Maatwerk

De verhuur verliep via Entree. Starters met een sociale binding met Haalderen kregen voorrang. Zij houden hun meettijd. Hierdoor maken ze straks meer kans bij een volgende (permanente) sociale huurwoning.

Maar liefst 153 belangstellende jongeren schreven zich eind juli in.

In zijn geheel verplaatsbaar

De woningen kunnen minimaal 30 jaar mee. Omdat ze flexibel zijn kunnen we ze straks op een andere plek opnieuw gebruiken. Wel zo duurzaam!

Hieronder het informatieblad dat we tijdens de inloop uitdeelden: