Erik Cuppen nieuwe (interim) directeur-bestuurder Waardwonen

Nieuws

De Raad van Commissarissen van Waardwonen benoemt per 1 augustus Erik Cuppen – voorheen manager bedrijfsvoering bij Waardwonen – tot interim directeur bestuurder van Waardwonen. Daarnaast heeft de RvC het voornemen Erik per 1 oktober definitief te benoemen als directeur-bestuurder. Daarvoor is goedkeuring nodig van de Autoriteit Woningcorporaties. Deze procedure heeft wat tijd nodig, dus vandaar pas de definitieve benoeming per 1 oktober.

We hebben er veel vertrouwen in dat met de keuze van Erik een juiste stap is gezet voor de verdere ontwikkeling van Waardwonen in de richting die past bij de hoge eisen die in deze tijd aan woningcorporaties worden gesteld. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat alle belanghouders, waaronder onze huurders en medewerkers, met zijn benoeming op een goede wijze worden gediend. Wij verheugen ons op de samenwerking.

Namens de Raad van Commissarissen,
Siem van Groningen
Voorzitter