Erik Cuppen definitief nieuwe bestuurder Waardwonen

Nieuws

De Raad van Commissarissen van Waardwonen benoemt per 1 november Erik Cuppen definitief als directeur-bestuurder van Waardwonen. Erik – voorheen manager bedrijfsvoering – was als benoemd tot interim directeur-bestuurder, maar voor een definitieve benoeming was een positieve zienswijze nodig van de Autoriteit Woningcorporaties. Die is er nu!

Siem van Groningen (voorzitter Raad van Commissarissen Waardwonen): “We hebben er veel vertrouwen in dat met de keuze van Erik een juiste stap is gezet voor de verdere ontwikkeling van Waardwonen in de richting die past bij de hoge eisen die in deze tijd aan woningcorporaties worden gesteld. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat alle belanghouders, waaronder onze huurders en medewerkers, met zijn benoeming op een goede wijze worden gediend. Wij verheugen ons op de samenwerking.”