De woonconsulenten

Er werken drie woonconsulenten bij Waardwonen die allemaal in een vast rayon hun taken hebben. Zij houden zich dagelijks bezig met zaken die betrekking hebben op het gebied van wonen in uw wijk en/of complex. Denkt u bijvoorbeeld aan overlastmeldingen, het vermoeden van vervuiling of illegale bewoning, bewoners die zorg nodig hebben of andere sociale problemen. Maar u kunt hen ook benaderen voor bijvoorbeeld vragen of het bevorderen van de leefbaarheid in uw wijk, straat en/of complex.

De woonconsulenten nemen deel aan verschillende leefbaarheidsoverleggen zoals vergaderingen van wijkplatforms of zorgnetwerken in de regio. Ook begeleiden zij herstructureringsprojecten en vormen zij het aanspreekpunt voor de diverse complexen en complexcommissies.

Net als de opzichters werken de woonconsulenten in een rayon. In onderstaand schema is te zien welke woonconsulent waar werkt. Als de woonconsulent die in uw woonplaats werkzaam is niet bereikbaar is, dan helpen zijn/haar collega’s u vanzelfsprekend verder.

Woonconsulent Rayon
Hanneke Muller Bemmel en Haalderen
Carolien Bakker Millingen aan de Rijn en Huissen Zilverkamp
Dik van Schaik Doornenburg, Angeren en Huissen overig

De woonconsulenten zijn bereikbaar via telefoonnummer 026 – 326 30 50.