Huurverhoging

Jaarlijkse huurverhoging per 1 juli

Wettelijk is vastgelegd dat jaarlijks per 1 juli de huur wordt verhoogd, dit staat ook in uw huurovereenkomst. U ontvangt hierover minimaal twee maanden van tevoren bericht, via de zogenaamde aanzeggingsbrief. In deze brief staat het percentage en het bedrag waarmee de kale huur van uw woning wordt verhoogd. Ook de servicekosten van uw woning kunnen wijzigen.

Als u bezwaar wilt aantekenen

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de huurverhoging. Dit geldt voor het merendeel van de huurders van een woning van Waardwonen. Alleen de huurders van een vrije sector woning kunnen geen bezwaar aantekenen. Wilt u bezwaar aantekenen tegen de aangekondigde huurverhoging? Zorg er dan voor dat uw bezwaarschrift vóór de ingangsdatum van de huurverhoging bij ons binnen is. Aan deze procedure zijn wel kosten verbonden. Deze kosten ontvangt u terug als u door de Huurcommissie in het gelijk gesteld wordt.