Huurtoeslag

Het kan zijn dat u recht heeft op huurtoeslag. Dit is een bijdrage van de overheid in uw huurlasten en de nieuwe term voor de vroegere huursubsidie. De Belastingdienst kijkt naar de hoogte van uw huur, uw inkomen en vermogen en bepaalt aan de hand daarvan of u recht op huurtoeslag heeft. Huurtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst, via de website www.toeslagen.nl of via telefoonnummer 0800 – 05 43. U ontvangt dan een aanvraagformulier thuis waarmee u huurtoeslag kunt aanvragen.

Binnen 10 werkdagen ontvangt u het aanvraagformulier thuis. Mocht u echter vragen hebben over het invullen van het aanvraagformulier, neemt u dan gerust contact op met Waardwonen. Wij helpen u, indien nodig, verder met de vragen.

Na enkele weken ontvangt u van de Belastingdienst de voorlopige toekenning van de huurtoeslag. Op dit bericht staan de gegevens zoals deze gehanteerd zijn bij de berekening van uw huurtoeslag. Controleert u deze gegevens nog even? Het zou zonde zijn als u teveel huurtoeslag ontvangt en het later terug moet betalen of als u minder krijgt dan waar u recht op heeft.

Wat bij de huursubsidie niet meer mogelijk was maar nu weer is ingevoerd, is de terugwerkende kracht regeling. Dit betekent dat u mogelijk over eerdere maanden al recht had op huurtoeslag en dit achteraf nog aan kunt vragen. Hier zitten natuurlijk wel de nodige beperkingen aan.

Een andere belangrijke wijziging bij de overstap van huursubsidie naar huurtoeslag is de verantwoording van de juistheid van de gegevens. Deze verantwoording wordt geheel bij de huurders zelf gelegd. Alle wijzigingen, die mogelijk invloed (kunnen) hebben op de hoogte van de huurtoeslag, dienen door de huurders zelf zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de Belastingdienst toeslagen. Denkt u hierbij aan wijziging van de samenstelling van uw huishouding, wijziging in inkomen van een of meerdere inwonende personen etc.

De Belastingdienst legt de verantwoording voor het tijdig doorgeven van wijzigingen geheel bij de betrokken huurder zelf. Dit betekent ook dat er sancties zijn aangekondigd voor het niet tijdig doorgeven van relevante wijzigingen.

Op het aanvraagformulier wordt tevens het rekeningnummer gevraagd, waarop de Belastingdienst de bijdrage per maand kan storten. Vul hierbij altijd uw eigen rekeningnummer in en niet het rekeningnummer van Waardwonen.

Voor alle duidelijkheid: Waardwonen kan u helpen bij het invullen van het aanvraagformulier huurtoeslag. Ook kunt u bij ons terecht voor vragen hierover. De uiteindelijke behandeling en goedkeuring van de huurtoeslag gebeurt door de Belastingdienst Toeslagen. Waardwonen heeft hierin slechts een ondersteunende rol.