Bijzondere toewijzingen

Alle gemeenten hebben de verplichting om ieder jaar een aantal personen met een verblijfsvergunning aan woonruimte te helpen. Voor deze mensen geldt dan een bijzondere toewijzing, los van de normale verdeling via Entree. Een ander voorbeeld van bijzondere toewijzing gaat over specifieke woningen, zoals aanleunwoningen. De gemeenten Lingewaard en Berg en Dal hebben daarvoor speciale afspraken voor directe toewijzing met ons gemaakt.