Bijzondere toewijzingen

Niet alle woningen worden te huur aangeboden aan woningzoekenden via Entree. Een klein aantal woningen wordt direct verdeeld buiten het regionale systeem van woonruimteverdeling om. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij opzegging van een woning met een huur die hoger is dan de laatste huurtoeslaggrens, deze mag buiten het systeem om verhuurd worden.

De gemeente dient jaarlijks een bepaald aantal personen met een verblijfsvergunning te huisvesten. Deze woningzoekenden krijgen direct een woning toegewezen. Ook zijn er afspraken tussen de gemeenten Lingewaard, Berg en Dal en Waardwonen gemaakt over bepaalde woningen, zoals bijvoorbeeld aanleunwoningen. De betreffende woningen worden niet op de website van Entree geadverteerd.